Co daje superwizja pracy socjalnej?

Co daje superwizja pracy socjalnej?

Warto zauważyć, że superwizja pracy socjalnej nie jest wymuszonym obowiązkiem, lecz raczej przydatnym narzędziem wspierającym praktykę zawodową. Jej celem jest rozwój kompetencji zawodowych pracowników socjalnych, a nie ich ocena czy krytyka.

Superwizja pracy socjalnej to istotny element wsparcia dla profesjonalistów w dziedzinie pomocy społecznej. Stanowi kompleksowy proces, który wspomaga rozwiązywanie trudności związanych z wykonywaną pracą oraz utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług.

Pracownicy socjalni mogą niechętnie przystępować do superwizji z kilku przyczyn. Często mają trudności z otwartym dzieleniem się problemami z innymi, bojąc się możliwej krytyki ze strony współpracowników. Dodatkowo, niektórzy z nich mogą mieć problem z wyrażaniem swoich emocji, co również może stanowić barierę w korzystaniu z tego rodzaju wsparcia. Nadmiar obowiązków służbowych oraz brak poczucia potrzeby dalszego kształcenia się w obszarze superwizji mogą dodatkowo zniechęcać ich do uczestnictwa w tym procesie.

Jednakże, warto zauważyć, że uczestnictwo w superwizji może przynieść liczne korzyści. Pozwala pracownikom socjalnym nabyć nowe umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poszerzyć wiedzę na temat możliwości pomocy oraz zwiększyć poczucie własnej wartości i sprawczości. Ponadto, poprawia jakość wykonywanej pracy oraz wspiera rozwój osobisty i zawodowy.

Podsumowując, superwizja pracy socjalnej stanowi istotne wsparcie dla pracowników socjalnych w ich codziennej pracy. Pomaga w radzeniu sobie z trudnościami zawodowymi oraz wspiera rozwój kompetencji zawodowych, co przekłada się na jakość świadczonych usług. Dlatego też, warto, aby pracownicy socjalni mieli dostęp do tego rodzaju wsparcia i aktywnie z niego korzystali.

Autor: Anna Sozańska