Egzekucja administracyjna

Egzekucja administracyjna – szkolenia

Szkolenia w zakresie egzekucji administracyjnej są skierowane do pracowników wydziałów wymiaru i poboru podatków lokalnych czy innych opłat, pracowników wyznaczonych do prowadzenia postępowań egzekucyjnych czy innych pracowników jednostek budżetowych zajmujących się windykacją. W trakcie szkolenia nasi prelegenci wyjaśnią zakres obowiązków wierzycieli należności pieniężnych w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Zostaną omówione także wzory przykładowych dokumentów wykorzystywane w procesie administracyjnym i egzekucyjnym – wszystkie pisma są przygotowywane przez doświadczonych praktyków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Informacje uzyskane w trakcie szkolenie pozwolą uczestnikom podnieść świadomość w zakresie naruszeń dyscypliny finansów publicznych, powstałe m.in. w wyniku zaniedbań czynności służbowych. Uczestnicy zapoznają się z prawidłowym przebiegiem postępowania egzekucyjnego, oraz będą mogli wymienić się doświadczeniami i przeprowadzić analizę problemu w najbardziej skomplikowanych kwestiach w tym obszarze.
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają obowiązki wierzyciela wskazane w przepisach prawa (obejmującymi np. sposób wystawienia upomnień i formę składanych przez dłużnika oświadczeń o stanie majątkowym).

Nie odnaleziono wydarzeń!