Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Uzyskaj profesjonalną odpowiedź na trudne pytania w zakresie prawa zamówień publicznych.

Ekspert

dr Agnieszka Gazda

Doktor nauk prawnych. Wieloletni praktyk prawa pomocy społecznej. Pracownik dydaktyczny w UMCS w Lublinie w latach 2016-2018. Aktualnie wykładowca WSPIA – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Autorka publikacji poświęconych problematyce szeroko rozumianego prawa w pomocy społecznej. Specjalizuje się w: prawie pomocy społecznej, postępowaniu administracyjnym, ochronie danych osobowych, zamówieniach publicznych, kontroli zarządczej, prawie pracy, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prowadzi szkolenia prawne, udziela konsultacji prawnych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz szkół. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według PN ISO/IEC 27001:2017.

Agnieszka Gazda
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Wyślij zapytanie  Porady, konsultacje w zakresie

  Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

  • Rozpoznanie przemocy, która zaburza relacje interpersonalne w miejscu pracy.
  • Jednorazowy akt poniżenia, ośmieszenia, zlekceważenia pracownika.
  • Warunki pracy niespełniające wymogów bhp.
  • Charakterystyka sprawców i ofiar mobbingu.
  • Procedury z zakresu przeciwdziałania mobbingu w miejscu pracy.
  • Dowody w sprawach przeciwdziałania mobbingu.
  Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy