Kontrola zarządcza w jednostkach samorządowych

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządowych

Uzyskaj profesjonalną odpowiedź na trudne pytania w zakresie prawa zamówień publicznych.

Ekspert

dr Agnieszka Gazda

Doktor nauk prawnych. Wieloletni praktyk prawa pomocy społecznej. Pracownik dydaktyczny w UMCS w Lublinie w latach 2016-2018. Aktualnie wykładowca WSPIA – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Autorka publikacji poświęconych problematyce szeroko rozumianego prawa w pomocy społecznej. Specjalizuje się w: prawie pomocy społecznej, postępowaniu administracyjnym, ochronie danych osobowych, zamówieniach publicznych, kontroli zarządczej, prawie pracy, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prowadzi szkolenia prawne, udziela konsultacji prawnych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz szkół. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według PN ISO/IEC 27001:2017.

Agnieszka Gazda
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządowych

Wyślij zapytanie  Porady, konsultacje w zakresie

  Kontrola zarządcza w jednostkach samorządowych

  • aspekty działalności jednostki, a obowiązek jej kierownika.
  • Wdrożenie i monitorowanie elementów kontroli, aby jednostka osiągała wyznaczone cele w sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oszczędny i terminowy.
  • Standardy kontroli zarządczej, dzieląc je na pięć obszarów – środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena.
  Kontrola zarządcza w jednostkach samorządowych