Szkolenia z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szkolenia z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Inwestycja w rozwój pracowników, wspomaga rozwój Twojej Firmy czy Instytucji. Pracodawcy chcący inwestować w kapitał ludzki mogą uzyskaj dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 80% lub 100% do wybranego przez siebie szkolenia. Już dziś możesz przeszkolić swoich pracowników dbając o swoje finanse – pomożemy Ci pozyskać dofinansowanie do wybranego przez Ciebie szkolenie.

Kto może starać się o dofinansowanie z KFS?

Dofinansowanie mogą uzyskać wszyscy pracodawcy zatrudniający przynajmniej jedna osobę na umowę o pracę.

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
 • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Przede wszystkim na zapobieganie utracie pracy z powodu braku dopasowania kompetencji pracowników do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Szkolenia to jedna z form podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy przez pracowników dla lepszej efektywności ich pracy.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 219 752 tys. zł

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 54 938 tys. zł

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Oferujemy wsparcie formalne przy wnioskowaniu o środki z KFS

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem w naszej firmie to oferujemy wsparcie ekspertów i praktyków w uzyskaniu dofinansowania – wystarczy wybrać szkolenia z naszej oferty i wypełnić poniższy formularz kontaktowy – oddzwonimy i zajmiemy się Państwa wnioskiem.

Zachęcamy do przejścia kilku kroków, aby uzyskać dofinansowanie.

Uzyskanie dofinansowania

Poznaj 7 kroków do uzyskania dofinansowania z Krajowego Fundusze Szkoleniowego

1. Przeglądnij naszą ofertę

Wybierz interesujące Cię szkolenia z naszej oferty.

2. Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy

3. Wsparcie eksperta

Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą, aby uzgodnić szczegóły Twoich potrzeb.

4. Pomoc formalna

Wnioskowanie i realizacja projektów dofinansowanych z KFS – praktyczne wskazówki.

5. Urząd pracy

Składamy wniosek we właściwym miejscowo Urzędzie Pracy.

6. Podpisanie umowy w Urzędzie Pracy

Państwo podpisują umowę o dofinansowanie z właściwym miejscowo Urzędem Pracy.

7. Przeprowadzenie szkolenia

My realizujemy szkolenie oraz przekazujemy odpowiednie dokumenty dla Urzędu Pracy.

Formularz kontaktowy  Dlaczego warto z nami współpracować?

  • Jakość naszych szkoleń jest potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015,
  • Posiadamy wpis rejestru usług szkoleniowych (rejestr WUP),
  • Wzór wystawianych przez nas certyfikatów jest zgodny z wymogami urzędów pracy,
  • Wybierz szkolenie/a z naszej oferty a nasi eksperci bezpłatnie pomogą Ci wypełnić wniosek o dofinansowanie

  Lista szkoleń

  Poniżej lista szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wybierz szkolenie, aby poznać szczegóły wydarzenia. Lista jest na bieżąco aktualizowana, dlatego rekomendujemy regularne sprawdzanie jej.

  Najnowsze wymogi formalne i merytoryczne w zakresie sprawozdawczości
  Najnowsze wymogi formalne i merytoryczne w zakresie sprawozdawczości
  Prowadzący
  Małgorzata Jaźwińska
  Data szkolenia
  25 września 2023
  Najnowsze wymogi formalne i merytoryczne w zakresie sprawozdawczości
  Najnowsze wymogi formalne i merytoryczne w zakresie sprawozdawczości
  Prowadzący
  Małgorzata Jaźwińska
  Data szkolenia
  05 października 2023
  Szkolenia z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Prowadzący
  dr Agnieszka Gazda
  Data szkolenia
  10 października 2023
  Szkolenia z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Prowadzący
  dr Agnieszka Gazda
  Data szkolenia
  12 października 2023
  Analiza wyników kontroli NIK i wybranych RIO, studium przypadku, wzorcowa procedura ustalania, pobierania i egzekucji dochodów OPS/CUS oraz ewidencja księgowa.
  Analiza wyników kontroli NIK i wybranych RIO, studium przypadku, wzorcowa procedura ustalania, pobierania i egzekucji dochodów OPS/CUS oraz ewidencja księgowa.
  Prowadzący
  Małgorzata Jaźwińska
  Data szkolenia
  16 października 2023
  Zarządzenie – przeszkolenie – przeprowadzenie – rozliczenie
  Zarządzenie – przeszkolenie – przeprowadzenie – rozliczenie
  Prowadzący
  Małgorzata Jaźwińska
  Data szkolenia
  24 października 2023
  Szkolenia z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Prowadzący
  dr Agnieszka Gazda
  Data szkolenia
  26 października 2023
  Szkolenia z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Prowadzący
  dr Agnieszka Gazda
  Data szkolenia
  27 października 2023
  Szkolenia z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Prowadzący
  dr Agnieszka Gazda
  Data szkolenia
  03 listopada 2023
  Szkolenia z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Prowadzący
  Anna Rzewuska
  Data szkolenia
  06 listopada 2023