Postępowanie administracyjne w jednostkach pomocy społecznej

Postępowanie administracyjne w jednostkach pomocy społecznej

Uzyskaj profesjonalną odpowiedź na trudne pytania w zakresie prawa zamówień publicznych.

Ekspert

dr Agnieszka Gazda

Doktor nauk prawnych. Wieloletni praktyk prawa pomocy społecznej. Pracownik dydaktyczny w UMCS w Lublinie w latach 2016-2018. Aktualnie wykładowca WSPIA – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Autorka publikacji poświęconych problematyce szeroko rozumianego prawa w pomocy społecznej. Specjalizuje się w: prawie pomocy społecznej, postępowaniu administracyjnym, ochronie danych osobowych, zamówieniach publicznych, kontroli zarządczej, prawie pracy, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prowadzi szkolenia prawne, udziela konsultacji prawnych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz szkół. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według PN ISO/IEC 27001:2017.

Agnieszka Gazda
Postępowanie administracyjne w jednostkach pomocy społecznej

Wyślij zapytanie  Porady, konsultacje w zakresie

  Postępowanie administracyjne w jednostkach pomocy społecznej

  • Stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
  • Prowadzenie procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego
  •  Zasad wydawania, zmiany i uchylania decyzji administracyjnych,
  • Przestrzegania terminów załatwiania spraw urzędowych,
  • Sporządzania pism w postępowaniu administracyjnym,
  • Sposób prowadzenia postanowień administracyjnych,
  • Dokumentowania prowadzonej sprawy.
  Postępowanie administracyjne w jednostkach pomocy społecznej