Procedura reklamacji usługi szkoleniowej

Procedura reklamacji usługi szkoleniowej

 1. Firma przyjmuje wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z realizacją szkoleń otwartych i zamkniętych za pośrednictwem formularza reklamacyjnego przekazanego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
  JAŹWIŃSKA – SZKOLENIA
  ul. CZWARTAKÓW 41
  39-200 DĘBICA
  e-mail: kontakt@jazwinska-szkolenia.pl
 2. Formularz reklamacyjny dostępny tutaj: POBIERZE FORMULARZ REKLAMACJI
 3. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie informacje, oznaczone w formularzu reklamacyjnym jako wymagane.
 4. W przypadku braku wymaganych informacji, firma wyznaczy uczestnikowi 7 dniowy termin na uzupełnienie zgłoszenia
 5. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone nie później nie w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 6. Uczestnik usługi składający reklamację może wnioskować o:
  • Dodatkowe, bezpłatne materiały dydaktyczne – forma oraz zakres materiałów zostanie uzgodniony indywidulnie z uczestnikiem.
  • Bezpłatny udział w szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce organizowane przez firmę. – termin kolejnego szkolenia zostanie uzgodniony z uczestnikiem indywidulanie z uwzględnieniem dostępności miejsce i harmonogramu szkoleń organizatora.
  • Bezpłatne powtórzenie szkolenia z innym trenerem (w przypadku szkoleń zamkniętych).
  • Zwrot kosztów usługi – będzie możliwy tylko w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomienia uczestników o zmianie terminu drogą mailową lub telefoniczną.
 7. Firma zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, w przypadku gdy będzie ona wynikać z nieznajomości zapisów zawartej umowy.
 8. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotowe szkolenie uzyska średnią z ocen poniżej 3 (w skali 1 – 5) stosowanej w firmie ankiety ewaluacyjnej.

Kontakt telefoniczny

+48 539 641 467

Szkolenia online

Szkolenia dla Ciebie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia prowadzone we wszystkich miastach wojewódzkich i nie tylko

Kursy video

Nagrania dostępne w wybranym przez Ciebie czasie i miejscu

Kontakt telefoniczny

+48 539 641 467