O Jaźwińska Szkolenia

Jaźwińska-Szkolenia

Jesteśmy firmą szkoleniową na polskim rynku dla sektora publicznego i MŚP. Nasze szkolenia opracowywane są przez doświadczonych ekspertów, po to by pomagać naszym klientom rozwijać kompetencje, zdobywać kwalifikacje i być konkurencyjnymi na wymagającym polu zawodowym.

Nasza misja i cele

MISJĄ firmy jest wspieranie rozwoju merytorycznego i osobistego naszych klientów poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym na pożądanym poziomie jakości. Jakość dla nas oznacza wysoki poziom przekazywanej wiedzy merytorycznej, komfort szkolenia, wykorzystanie najnowszych technologii w trakcie szkolenia oraz obsługi klienta gwarantującej jego satysfakcję.

Cele:

  • Rozwój i nowe obszary działania
  • Wykorzystywanie nowych technologii
  • Oferty dopasowane do potrzeb klienta
  • Kompetentna kadra trenerska

Ten co czeka nie idzie naprzód. Tylko ten, kto idzie naprzód, dociera do celu – podążaj z nami.

O Jaźwińska Szkolenia

O właścicielce

Małgorzata Jaźwińska

Ekonomista, praktyk, z 25 letnim stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej. Zarządza i nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego ośrodka pomocy społecznej jako główny księgowy. Realizuje lub nadzoruje realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł. Analityk budżetu na potrzeby wdrażania innowacyjnych rozwiązań zarządczych i programów oszczędnościowych. Uczestniczy we wdrażaniu nowych form organizacyjnych w ośrodkach pomocy społecznej. Posiada doświadczenie w ewidencji księgowej zakładów budżetowych, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych. Magister ekonomii na UMCS w Rzeszowie, ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ceniony prelegent szkoleń z zakresu gospodarki finansowej instytucji pomocy społecznej, rachunkowości jak i sprawozdawczości budżetowej oraz finansów publicznych. Autorka artykułów w prasie fachowej.

Beata Jaźwińska
O Jaźwińska Szkolenia

Jak działamy

Wsłuchujemy się w historię i dostarczamy wiedzę

Dzięki licznym kontaktom z uczestnikami szkoleń (online i na salach szkoleniowych) oraz prowadzonym Grupom Branżowym na Messenger – Małgorzata Jaźwińska dysponuje informacjami w zakresie problemowych zagadnień danej grupy zawodowej sfery budżetowej. Z uwagi na podział terytorialny naszego kraju, nadzór nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonuje właściwy miejscowo wojewoda – w związku z tym pozyskiwane informacje podzielone są na województwa i dostosowywane do wymogów i interpretacji poszczególnych wojewodów. Prowadzone szkolenia zawierają uwagi w zakresie rozbieżności w przedstawianych wytycznych w poszczególnych województwach, a praktyczne przykłady są dostosowane do wymogów formalnych.

Śledzimy zmiany w prawie

Jesteśmy zawsze na bieżąco

Analizując potrzeby uczestników i zgłaszane zagadnienia problemowe powstają nasze szkolenia. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom analizujemy zmiany przepisów prawa, wchodzące wytyczne i interpretacje Ministerialne. Dodatkowo przeglądamy wystąpienia pokontrolne NIK i Urzędów Wojewódzkich celem wskazania uczestnikom szkoleń nieprawidłowości i kwestionowanych form realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowych. Podpowiadamy sugestie audytorów wewnętrznych w zakresie rozwiązań organizacyjnych i formalno-prawnych wykonywanych zadań publicznych. Dodatkowym atutem jest częsty kontakt telefoniczny z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych urzędów miast i gmin. Odpowiadamy na Państwa zapytania mailowe, które są inspiracją do poszerzenia zagadnień omawianych podczas szkoleń i webinariów.

O Jaźwińska Szkolenia