Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

Uzyskaj profesjonalną odpowiedź na trudne pytania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Ekspert

dr Agnieszka Gazda

Doktor nauk prawnych. Wieloletni praktyk prawa pomocy społecznej. Pracownik dydaktyczny w UMCS w Lublinie w latach 2016-2018. Aktualnie wykładowca WSPIA – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Autorka publikacji poświęconych problematyce szeroko rozumianego prawa w pomocy społecznej. Specjalizuje się w: prawie pomocy społecznej, postępowaniu administracyjnym, ochronie danych osobowych, zamówieniach publicznych, kontroli zarządczej, prawie pracy, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prowadzi szkolenia prawne, udziela konsultacji prawnych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz szkół. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według PN ISO/IEC 27001:2017.

Agnieszka Gazda
Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

Wyślij zapytanie  Porady, konsultacje w zakresie

  Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

  • techniczne i organizacyjne zabezpieczenia administratora danych.
  • Obowiązki administratora danych i pracowników w procesie przetwarzania danych osobowych.
  • Prawa osób, których dane dotyczą.
  • Niezbędna dokumentacja w procesie przetwarzania danych.
  • Audyty przetwarzania danych osobowych.
  Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych