Prawo Zamówień Publicznych

Prawo Zamówień Publicznych

Uzyskaj profesjonalną odpowiedź na trudne pytania w zakresie prawa zamówień publicznych.

Ekspert

dr Agnieszka Gazda

Doktor nauk prawnych. Wieloletni praktyk prawa pomocy społecznej. Pracownik dydaktyczny w UMCS w Lublinie w latach 2016-2018. Aktualnie wykładowca WSPIA – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Autorka publikacji poświęconych problematyce szeroko rozumianego prawa w pomocy społecznej. Specjalizuje się w: prawie pomocy społecznej, postępowaniu administracyjnym, ochronie danych osobowych, zamówieniach publicznych, kontroli zarządczej, prawie pracy, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prowadzi szkolenia prawne, udziela konsultacji prawnych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz szkół. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według PN ISO/IEC 27001:2017.

Agnieszka Gazda
Prawo Zamówień Publicznych

Wyślij zapytanie  Porady, konsultacje w zakresie

  Prawo Zamówień Publicznych

  zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł oraz powyżej 130 000 zł

  • Udzielenie zamówienia poniżej progów unijnych.
  • Przeprowadzanie zapytań ofertowych i przetargowych.
  • Przeprowadzanie postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  • Budowanie SWZ,
  • wzory Regulaminów i dokumentacji z zakresu postępowań przetargowych.
  • Wyjaśnienia do instytucji pośredniczących w sprawach naruszeń przepisów ustawy prawo zamówień  publicznych.
  Prawo Zamówień Publicznych