Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Uzyskaj profesjonalną odpowiedź na trudne pytania w zakresie prawa zamówień publicznych.

Ekspert

dr Agnieszka Gazda

Doktor nauk prawnych. Wieloletni praktyk prawa pomocy społecznej. Pracownik dydaktyczny w UMCS w Lublinie w latach 2016-2018. Aktualnie wykładowca WSPIA – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Autorka publikacji poświęconych problematyce szeroko rozumianego prawa w pomocy społecznej. Specjalizuje się w: prawie pomocy społecznej, postępowaniu administracyjnym, ochronie danych osobowych, zamówieniach publicznych, kontroli zarządczej, prawie pracy, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prowadzi szkolenia prawne, udziela konsultacji prawnych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz szkół. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według PN ISO/IEC 27001:2017.

Agnieszka Gazda
Pomoc społeczna

Wyślij zapytanie  Porady, konsultacje w zakresie

  Pomoc społeczna

  • Zagadnienia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
  • Przyznawanie i odmowa świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w pomocy społecznej.
  • Decyzje administracyjne i inne akty w sprawach pomocy społecznej.
  • Uprawnienia i obowiązki pracowników socjalnych.
  • Kierowanie i odpłatność za domy pomocy społecznej.
  • Zmiany w ustawie o pomocy społecznej.
  Pomoc społeczna