Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Uzyskaj profesjonalną odpowiedź na trudne pytania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Ekspert

Dawid Cisło

Praktyk, specjalista w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych świadczeń przyznawanych i wypłacanych w OPS/CUS. Kierownik działu świadczeń rodzinnych w jednym w OPS, magister prawa – absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, ukończył studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji, a także szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej, kurs doradcy zawodowego. Autor licznych artykułów w prasie fachowej,  współpracuje z dwoma wydawnictwami prawniczymi z zakresu pomocy społecznej.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Wyślij zapytanie  Porady, konsultacje w zakresie

  Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

  • Dokumentacja towarzysząca postępowaniu administracyjnemu w sprawie przyznania:
   •  – świadczeń rodzinnych,
   • – funduszu alimentacyjnego,
   • – świadczeń „za życiem”,
   • – zasiłku dla opiekuna,
   • – tzw. świadczeń grzewczych: dodatek węglowy, dodatek dla niektórych źródeł, dodatek elektryczny,
   • – refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.,
   • – dodatku osłonowego,
   • – zaświadczeń na potrzeby programu czyste powietrze,
  • Proces odwoławczy w sprawach administracyjnych
  • Współpraca z wojewodą w sprawach koordynacji świadczeń
  • Postępowanie windykacyjne w sprawie dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń
  • Rozliczanie wypłaconych świadczeń w programie dziedzinowym CAS
  • Zapotrzebowania finansowe przesyłane do wojewody
  • Sprawozdawczość merytoryczna miesięczna, kwartalna i roczna
  • Dokumentacja wewnętrzna – obieg dokumentów w Dziale ŚR
  • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w Dziale ŚR
  • Archiwizacja dokumentacji administracyjnej (papierowa i elektroniczna)
  Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny