Od zatrudnienia do zwolnienia – dokumentacja pracownicza

po zmianach KP w 2023 r.
GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Program szkolenia – kliknij, aby pobrać

Spis wzorów dokumentów dołączonych do szkolenia – kliknij, aby zobaczyć

Cel szkolenia:

Kodeks Pracy w roku 2023 uległ zmianie i wszyscy pracodawcy muszą zmierzyć się z koniecznością dostosowania dokumentacji pracowniczej do obowiązujących przepisów. Niektóre z pojęć pojawiły się po raz pierwszy w kodeksowym porządku prawnym tj. praca zdalna, kontrola trzeźwości pracownika, zwolnienie z powodu siły wyższej, urlop opiekuńczy, a inne podlegają gruntownym zmianom np. zatrudnienie terminowe, w szczególności umowa na okres próbny, informowanie pracowników o warunkach zatrudnienia. Uczestnicy dowiedzą się podczas szkolenia jaką dokumentację należy sporządzać i/lub przechowywać (gdzie i przez jaki okres czasu?) w zakresie zatrudnienia i zwolnienia pracowników. Prowadzący udzieli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące stosunku pracy, które często nie mają jednoznacznych odpowiedzi. Dodatkowo wskaże jak prawidłowo dostosować regulaminy wewnętrzne do obowiązujących przepisów KP. Dodatkowo omówione zostaną nowe obowiązki pracodawcy oraz konsekwencje za nieprzestrzeganie tych obowiązków.

Szkolenie dedykujemy:

Szkolenie dedykowane jest osobom nadzorującym pracę w dziale kadrowo-płacowym, pracownikom bezpośrednio wykonującym zadania kadrowe, księgowym, pracownikom biur rachunkowych a także chcących rozpocząć pracę w działach kadrowo-płacowych.

Nabyte umiejętności:

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zakresem zmian dotyczących nawiązywania stosunku pracy, nowej treści umowy o pracę (w różnym wymiarze) oraz o sposobie i formie przekazywania informacji o warunkach zatrudnienia.

Agenda:

Moduł I – Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy w roku 2023

Moduł II – Stosunek pracy

 1. Zatrudnienie po zmianach KP.
 2. Nawiązanie stosunku pracy.
 3. Rozwiązanie stosunku pracy.
 4. Nowy zakres informacji o warunkach zatrudnienia.
 5. Wnioski o zmianę formy zatrudnienia.

Moduł III – Nieobecność pracownika – prawidłowa dokumentacja dowodowa nieobecności

 • Urlopy wypoczynkowe.
 • Urlop proporcjonalny.
 • Urlop uzupełniający.
 • Urlop zaległy.
 • Staż pracy, a urlop wypoczynkowy.
 • Nieobecność związana z chorobą.
 • Urlopy okolicznościowe.
 • Przerwy w pracy.
 • Zwolnienie od pracy z tytułu wezwania organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego.
 • Nieobecność osób niepełnosprawnych.
 • Dni wolne dla krwiodawców.
 • Podnoszenie kwalifikacji – urlop szkoleniowy.
 • Urlop bezpłatny.
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
 • Zwolnienie z tytułu siły wyższej.
 • Urlop opiekuńczy.
 • Urlopy związane z rodzicielstwem.

Moduł IV – Nowa forma pracy

 • Praca zdalna.
 • Jakie zmiany niesie za sobą wprowadzenie takiej formy świadczenia pracy?
 • Kiedy i kto może uzyskać zgodę na taką formę pracy?
 • Czy pracodawca może odmówić takiej formy świadczenia pracy?
 • Jakich zmian w regulaminach wewnętrznych należy dokonać?
 • Czas pracy pracownika zatrudnionego w jednostce sektora finansów publicznych.

Moduł V – Dokumentacja pracownicza

 • Akta osobowe.
 • Dokumentacja pracownicza poza Aktami pracowniczymi.
 • PODSUMOWANIE.

Prowadzący: Magdalena Łapaj, Wioletta Frach

Czas trwania: 230 min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.