AOON – Edycja 2024


GOTOWE NAGRANIE

400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Program szkolenia – kliknij, aby pobrać

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie wniosku przygotowywanego w Generatorze Funduszu Solidarnościowego, założeń Programu AOON – edycja 2024 i jego zmian oraz  towarzyszącej temu dokumentacji. Zapoznanie uczestników ze wzorami dokumentów programowych (stanowiących załączniki do Programu) oraz własnymi dokumentami wewnętrznymi, które zostaną dodatkowo zastosowane przez pracowników OPS/CUS (udostępnienie gotowych wzorów). Dodatkowo wskazanie wzorów dokumentacji księgowej – zmiany w Polityce rachunkowości- opis dowodów księgowych. Uczestnicy otrzymają informacje jak prawidłowo spełnić obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o finansach publicznych w związku z pozyskanym dofinansowaniem. Prowadząca wskaże praktyczne porad z realizacji Programu w ubiegłych edycjach. Dodatkowo omówiony zostanie aspekt budżetowy otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego. Zapraszamy do ciekawego szkolenia opartego na licznych przykładach w nowoczesnej grafice, którą uczestnicy otrzymają po zakończonym szkoleniu.

Szkolenie dedykujemy:

Pracownikom którzy bezpośrednio będą realizować Program, księgowym i pracownikom służb finansowo-księgowych oraz kierownikom jednostek (OPS/CUS) nadzorującym realizację Programu.

Nabyte umiejętności:

Po odbytym szkoleniu każdy uczestnik będzie znał najważniejsze zapisy Programu i wymagane załączniki. Najważniejszym aspektem będzie nabycie umiejętności założenia konta w Generatorze FSutworzenia wniosku ze wskazaniem gotowych przykładów uzasadnień ośmiu kryteriów oceny merytorycznej wniosku. Uczestnicy podczas szkolenia w sposób praktyczny przygotują wniosek  AOON – edycja 2024 “krok po kroku” w oparciu o liczne przykłady. Prowadząca omówi każdy załącznik programowy, umowę o dofinansowanie – dzięki czemu uczestnicy nie będą mieć wątpliwości jak prawidłowo realizować założenia Programu AOON – edycja 2024 i wypełniać towarzyszącą temu dokumentacje .  Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z zobowiązaniami gminy dot. realizacji Programu, objęte umową o dofinansowanie. Służby finansowo-księgowe uzyskają komplet informacji w zakresie prawidłowej ewidencji księgowej i dokumentacji wydatków i kosztów a nawet refundacji wydatków oraz zmian w polityce rachunkowości. Zakres sprawozdawczości, również zostanie omówiony “krok po kroku”. Dodatkowo prowadząca wskaże najważniejsze aspekty realizacji Programu o których należy pamiętać przystępując do jego realizacji.

Agenda:

Moduł 1 – WNIOSEK

Temat 1 – Wniosek w Generatorze Funduszu Solidarnościowego

 • Założenie konta.
 • Utworzenie Profilu JST.
 • Upoważnienie do podejmowania czynności w Generatorze FS.
 • Omówienie poszczególnych pozycji wniosku z podanie przykładów (wersja w Generatorze i wersja papierowa).
 • Kalkulacja kosztów zadania – metodologia obliczeń, limity i źródła finansowania.
 • Koszty obsługi zadania – zakres.
 • Kryteria oceny merytorycznej – przykłady – kompleksowe omówienie ośmiu obszarów.
 • Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze FS – omówienie wzoru.
 • Zmiana wniosku – możliwości i obowiązki.

Moduł 2 – Założenia Programu AOON – Edycja 2024

Temat 1 – Podpisanie umowy o dofinansowanie

 • Oświadczenie o przyjęciu środków – kiedy i jak złożyć ten dokument?
 • Zakres umowy o dofinansowanie – omówienie.
 • Do jakich czynności zobowiązuje się Gminę podpisując umowę o dofinansowanie?

Temat 2 – Rekrutacja uczestników do Programu

 • Jak prawidłowo wypełnić Karetę zgłoszenia do Programu?
 • Jakie dodatkowe dokumenty musimy zgromadzić w aktach uczestnika?
 • Gdzie przechowujemy Kartę zgłoszenia do Programu?
 • Jak archiwizować Karty zgłoszenia do Programu?
 • Jak przetwarzać dane osobowe uczestników – dokumentacja – informacja?

Temat 3 – Nabór kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

 • Jak weryfikować kwalifikacje? Dokumentacja i zasady.
 • Jak udokumentować doświadczenie zawodowe i wolontariat?
 • Jak udokumentować wskazanie asystenta przez uczestnika? – zmiany.
 • Jaką formę zatrudnienia wybrać?
 • Kto powinien prowadzić dokumentację asystentów?
 • Co z asystentami jak zlecimy zadania organizacji pozarządowej? – Czy nadzorujemy ich wybór?

Temat 4 – Zakres czynności asystentów

 • Jak prawidłowo wypełnić kartę czynności w ramach usług asystencji osobistej?
 • Jakie czynności wybrać? Czy je dokumentować podczas realizacji?
 • Kto sporządza i sprawdza czynności wykonywane na rzecz uczestnika Programu?

Temat 5 – Realizacja usług asystencji osobistej

 • Jak prowadzić harmonogram pracy asystentów?
 • Jak prawidłowo wypełnić kartę realizacji usług asystencji osobistej?
 • Jakie czynności dokumentować, a jakie nie?
 • Co z podpisem uczestnika potwierdzającym wykonanie usługi?

Temat 6 – Ewidencja dodatkowych kosztów

 • Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów?
 • Jaki dokument poświadcza dokonanie przejazdu (kilometrówka czy ryczałt)?
 • Czy zawierać z asystentem umowę o przejazdy lokalne własnym samochodem?
 • Bilety komunikacyjne – jak je rozliczać? Kto dokonuje zakupu biletów?
 • Bilety wstępu – jak dokumentować ich zakup? Zastosować ryczałt zgodnie z limitem czy rozliczać rzeczywiście zakupione bilety wstępu?
 • Jak zgłosić do ubezpieczenia OC i NNW asystentów? – dokumentacja i finasowanie?

Temat 7 – Finanse – ewidencja księgowa – sprawozdawczość

 • Jak prowadzić ewidencję księgową kosztów i wydatków? – omówienie wszystkich operacji księgowych.
 • Czy wprowadzać otrzymane dofinansowanie do planu finansowego OPS?
 • Jak dokonywać refundacji wydatków, a kiedy zaliczkować ? – jakie dokumenty przygotować?
 • Jak opisywać dowody księgowe ? – Wzór.
 • Czy zmieniać zapisy w polityce rachunkowości? – Wzór.
 • Jak pozyskać dane do sprawozdania – z jakich dokumentów?
 • Jak przygotować sprawozdanie rozliczające wydatkowane środki?

Temat 8 – Obowiązki informacyjne gminy/OPS

 • Jak przygotować plakat informacyjny?
 • Gdzie zamieszczać informacje o realizacji Programu, aby spełnić obowiązek informacyjny?
 • Czy można wydawać ulotki informacyjne i z jakich środków pokryć ich druk?

Prowadząca: Małgorzata Jaźwińska

Czas trwania: 170 min. : 

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.

Wykaz załączników:

 1. WZÓR – opis dowodów księgowych – faktur – AOON 2024
 2. Oświadczenie o wskazaniu asystenta
 3. Oświadczenie o używaniu własnego samochodu asystenta
 4. WZÓR umowy zlecenia z asystentem
 5. Wzór zapisów do polityki rachunkowości
 6. Komplet wszystkich załączników Programu AOON – Edycja 2024 – (11 szt.)
 7. Prezentacja w PDF – 150 stron