Przypomnienie dot. Świadczenia wychowawczego

Od 1 lutego można składać wnioski w ramach Programu „Rodzina 800+”.

Mowa oczywiście o nowym okresie pobierania świadczenia: od 1 czerwca 2024r. do 31 maja 2025r.

Aby mieć ciągłość w wypłacie świadczenia, należy pamiętać o złożeniu wniosku do 30 kwietnia danego roku. Wniosek złożony w takim terminie oznacza przyznanie oraz wypłatę przyznanego świadczenia (za czerwiec) najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

Wnioski złożone w okresie od 1 maja – do 31 maja danego roku, ustalają prawo oraz wypłatę przyznanego świadczenia za czerwiec i lipiec –  do 31 lipca tego roku.

Świadczenie wychowawcze w ramach programu “Rodzina 800 +” przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Wnioski składać mogą rodzice (matka lub ojciec) oraz opiekun faktyczny, a także rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

WAŻNE:

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa się do ZUS tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

– bankowość elektroniczną,

– platformę PUE ZUS lub aplikację mZUS

– portal informacyjno-usługowy Emp@tia;

Autor: Anna Sozańska