Zapewnienie schronienia przez OPS/CUS

uchwała – decyzja – odpłatność – potrącenia – windykacja
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do efektywnego zarządzania zadaniem zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i najlepszymi praktykami administracyjnymi. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat procesów administracyjnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz procedur finansowych i prawnych związanych z zapewnieniem schronienia.

 • Szkolenie dedykujemy:

  Szkolenie dedykowane jest pracownikom administracji samorządowej, pracownikom centrów pomocy społecznej oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych zajmujących się zapewnieniem schronienia osobom bezdomnym.

 • Nabyte umiejętności:

  Uczestnicy szkolenia będą potrafili:

  1. Zastosować przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące zapewnienia schronienia.
  2. Efektywnie współpracować z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych.
  3. Prowadzić procedury konkursowe i przetargowe zgodnie z obowiązującymi zasadami.
  4. Realizować zadania administracyjne związane z przyznawaniem schronienia, naliczaniem opłat oraz procesem windykacji.
  5. Prawidłowo prowadzić dokumentację rozliczeniową, w tym stosowanie elektronicznego systemu KSeF.
 • Czas trwania szkolenia:

  4 godz.
  9:00 - 13:00

Harmonogram

Moduł I

Zapewnienie schronienia jako obowiązek gminy
• Przegląd ustawy o pomocy społecznej – wskazanie zapisów prawa. • Obowiązki i odpowiedzialności gmin w kontekście zapewnienia schronienia.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
• Metody i formy współpracy. • Budowanie efektywnych partnerstw.
Formy zlecania zadań publicznych
• Omówienie różnych modeli zlecania zadań organizacjom pozarządowym. • Rola OPS/CUS w procedurze zlecania zadań publicznych • Przykłady dobrych praktyk.
Konkurs Ofert
• Przepisy regulujące konkurs ofert. • Przygotowanie dokumentacji, umowy i rozliczenia projektu.
Zakup Usług - procedury zakupowe
• Porównanie zapytania ofertowego i przetargu. • Kryteria wyboru najlepszej oferty.
Procedury zapewnienia tymczasowego schronienia
• Krok po kroku przez proces przyznawania miejsca w schronisku.
Decyzje administracyjne
• Proces wydawania decyzji o przyznaniu schronienia. • Zasady naliczania opłat za schronienie. • Formy regulowania odpłatności za schronienie (wpłata, potrącenie z bieżących świadczeń)
Dokumentacja rozliczeniowa – koszty w OPS/CUS
• Nota a faktura, z uwzględnieniem KSeF. • Załączniki do faktury czy zmiana informacji na fakturze. • PKD na fakturach za schronienie • Opis merytoryczny faktur za schronienie
Odpłatność i proces windykacyjny
• Rola schroniska w procesie windykacji. • Metody efektywnego odzyskiwania należności za schronienie. • Kompensowanie wydatków z dochodami w zakresie schronienia • Co oznacza kompensata dla OPS/CUS – zakres nieprawidłowości • Wpłata za schronienie dokonywana przez bezdomnych na konto schroniska – problemowe kwestie finansowe dla schroniska • Wpłata za schronienie dokonywana przez bezdomnych na konto schroniska – naruszenie prawa miejscowego w zakresie gromadzenia dochodów własnych gminy
Ulgi w spłacie należności
• Warunki umorzenia długów. • Procedury przedawnienia zadłużenia. • Ulgi w spłacie należności - raty
Ewidencja Księgowa
• Naliczenia opłat za pobyt w schronisku. • Wpłaty za schronienie na konto OPS/CUS • Umorzenia należności z tytułu schronienia. • Potrącenia z bieżących świadczeń • Ewidencja opłat za schronienie po stronie schroniska

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Już wkrótce

Cena szkolenia
499.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Podobne nadchodzące szkolenia