Praca socjalna w sytuacjach kryzysowych – procedury postępowania interwencyjnego pracownika socjalnego.

 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom odpowiednich narzędzi, wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznej i bezpiecznej interwencji w sytuacjach kryzysowych i potrzebujących pomocy. Szkolenie stanowi okazję do zdobycia wiedzy oraz udoskonalenia warsztatu pracy w zakresie kryzysu emocjonalnego, diagnozy kryzysu oraz modeli interwencji kryzysowej. Ponadto  program szkolenia zawiera treści dotyczące  procedur postępowania pracownika socjalnego w sytuacjach kryzysowych – kryzys utraty i żałoby, kryzys suicydalny, kryzysy emocjonalne związane z przemocą seksualną, fizyczną oraz psychiczną. Działania interwencyjne omawiane są zarówno wobec dorosłych jak i dzieci.

  1. zapoznanie uczestników z istotą i znaczeniem pojęć związanych z pracą socjalną w interwencji kryzysowej;
  2. wypracowanie praktycznych umiejętności zwiększających kompetencje w ramach własnego warsztatu pracy w zakresie interwencyjnej pracy socjalnej;
  3. zwiększenie umiejętności diagnozowania kryzysu psychologicznego i stanów transkryzysowych.
 • Szkolenie dedykujemy:

  Głównie pracownikom socjalnym, asystentom rodzin czy kuratorom sądowym, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za interwencję i pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz trudnych sytuacjach rodzinnych. Uczestnikami szkolenia mogą być również osoby podnoszące swoją wiedzę i kompetencje zawodowe w codziennej pracy z klientami - osobami potrzebującymi tj.

  • Służbie zdrowia: Personel medyczny, w tym lekarze, pielęgniarki, psychologowie kliniczni, którzy mogą być zaangażowani w proces interwencji w sytuacjach, gdzie potrzebna jest interdyscyplinarna pomoc.
  • Straży Miejskiej i Policji: Funkcjonariusze odpowiedzialni za egzekwowanie prawa, którzy mogą być zaangażowani w sytuacje wymagające interwencji w celu ochrony bezpieczeństwa osób lub rodzin.
  • Pracownicy systemu oświaty: Nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, którzy mogą być pierwszymi osobami zauważającymi sygnały potencjalnych problemów rodzinnych i potrzebujących wsparcia dzieci.
  • Pracownicy organizacji pozarządowych: Przedstawicieli organizacji zajmujących się prawami człowieka, ochroną dzieci, oraz ofiar przemocy, którzy mogą być zaangażowani w proces interwencji i świadczenia wsparcia.
  • Studenci i osoby zainteresowane pracą w pomocy społecznej: Studenci socjologii, psychologii, pedagogiki, oraz osoby zainteresowane karierą w pracy socjalnej, które chcą zdobyć wiedzę na temat procedur interwencyjnych.

  Szkolenie jest także skierowane do liderów społecznych, wolontariuszy, i innych osób zainteresowanych rozwojem umiejętności w zakresie interwencji w trudnych sytuacjach społecznych.

 • Nabyte umiejętności:

  Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętność prowadzenia pracy socjalnej w sytuacjach kryzysowych, których doświadczają klienci korzystający z systemu wsparcia. Ponadto uczestnicy zostają zapoznani z aktualnymi procedurami postępowania interwencyjnego zarówno wobec dorosłych jak i dzieci oraz nabywają umiejętność planowania działań interwencyjnych w odniesieniu do różnorodnych modeli interwencji kryzysowej – praca interwencyjna w modelu Hoff, Robertsa oraz w ujęciu trójetapowego modelu Rhine’a
  i Weissberga. Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy i kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu

 • Czas trwania szkolenia:

  5 godz.
  9:00 - 14:00

Harmonogram

Moduł I

Kryzys psychologiczny – charakterystyka, obszary kryzysów:
a) konceptualizacje kryzysu; b) wydarzenia krytyczne i ich rola w etiologii kryzysu; c) kategorie kryzysów dotyczących dzieci i młodzieży oraz dorosłych – charakterystyka; d) diagnoza kryzysu psychologicznego i stanów transkryzysowych.
Paradygmaty konstytuujące współczesną konceptualizację interwencji kryzysowej:
a) konteksty i znaczenia terminu interwencja kryzysowa; b) ogólne idee interwencji kryzysowej; c) interwencja kryzysowa – podstawy prawne
Modele interwencji kryzysowej w pracy socjalnej:
a) model równowagi, model poznawczy oraz model przemiany psychospołecznej; b) strategia sześciu kroków według Jamesa i Gillilanda; c) model pojedynczej sesji d) praca interwencyjna w modelu Hoff, Robertsa. e) trójetapowy model interwencji kryzysowej w ujęcia Rhine’a i Weissberga.
Postępowanie pracownika socjalnego w sytuacjach kryzysowych:
a) procedury interwencyjne w sytuacjach trudnych i kryzysowych; b) kryzys utraty i żałoby; c) model transformacji smutku Schneidera; d) kryzysy emocjonalne związane z przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną; e) kryzysy suicydalne; f) kryzysy zdrowia psychicznego; g) planowanie działań interwencyjnych z udziałem dzieci i młodzieży; h) budowanie strategii antykryzysowej; i) bezpieczeństwo pracownika socjalnego podczas podejmowania działań interwencyjnych.
Proces podejmowania decyzji:
a) podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych; b) proces komunikacji podczas działań interwencyjnych; c) komunikacja kryzysowa – modele; d) interdyscyplinarny wymiar interwencji kryzysowej wobec klientów pomocy społecznej.
Panel dyskusyjny, podsumowanie szkolenia.

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Cena szkolenia
489.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Podobne nadchodzące szkolenia

Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
24 czerwca 2024
Przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i rodziny zastępcze
Przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i rodziny zastępcze
Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
25 czerwca 2024
edycja 2024
edycja 2024
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
25 czerwca 2024