AOON– Edycja 2024 – praktyczne warsztaty dla realizatorów Programu

Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
12 marca 2024
Kategoria kursu
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest omówienie istotnych zagadnień w zakresie realizacji  Programu AOON – edycja 2024 i jego zmian oraz  towarzyszącej temu dokumentacji.) Zapoznanie uczestników z kompleksową dokumentacją merytoryczną i księgową (stanowiącą załączniki do Programu) oraz własnymi dokumentami wewnętrznymi, które zostaną dodatkowo zastosowane przez pracowników OPS/CUS (udostępnienie gotowych wzorów) oraz procedurami sprawozdawczości związanej z realizacją Programu. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą umowy o dofinansowanie, rekrutacji uczestników, naboru kandydatów na asystentów, zakresu czynności asystentów, realizacji usług asystencji osobistej oraz ewidencji dodatkowych kosztów i prowadzenia ewidencji księgowej. Dodatkowo wskazanie wzorów dokumentacji księgowej - zmiany w Polityce rachunkowości- opis dowodów księgowych. Uczestnicy otrzymają informacje jak prawidłowo spełnić obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o finansach publicznych w związku z pozyskanym dofinansowaniem. Prowadząca wskaże praktyczne porad z realizacji Programu w ubiegłych edycjach. Dodatkowo omówiony zostanie aspekt budżetowy otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego. Zapraszamy do ciekawego szkolenia opartego na licznych przykładach w nowoczesnej grafice, którą uczestnicy otrzymają po zakończonym szkoleniu.

 • Szkolenie dedykujemy:

  Pracownikom jednostek pomocy społecznej (OPS), Centrów Usług Społecznych (CUS), organizacjom pozarządowym oraz innym instytucjom zaangażowanym w realizację Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością". Szkolenie adresowane jest również do osób odpowiedzialnych za dokumentację merytoryczną, księgową i sprawozdawczość w ramach Programu, zapewniając im niezbędną wiedzę i umiejętności do skutecznego zarządzania procesami związanymi z Programem.

 • Nabyte umiejętności:

  Po ukończeniu szkolenia "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - Edycja 2024", uczestnicy będą wyposażeni w następujące umiejętności:

  1. Zrozumienie umowy o dofinansowanie: Uczestnicy będą potrafili analizować i interpretować zakres umowy o dofinansowanie oraz zobowiązania gminy w kontekście Programu.
  2. Efektywna rekrutacja uczestników: Będą umieli prawidłowo wypełniać i weryfikować karty zgłoszenia do Programu, identyfikować dodatkowe dokumenty potrzebne do pełnej dokumentacji uczestnika oraz zarządzać listą rezerwową.
  3. Profesjonalna selekcja asystentów: Uczestnicy będą potrafili oceniać kwalifikacje kandydatów na asystentów, dokumentować ich doświadczenie zawodowe i wolontariat oraz właściwie wybierać formę zatrudnienia.
  4. Skuteczne zarządzanie czynnościami asystentów: Po szkoleniu uczestnicy będą umieli prawidłowo wypełniać i dokumentować karty czynności w ramach usług asystencji osobistej, oraz sprawdzać ich wykonanie na rzecz uczestników Programu.
  5. Ewidencja kosztów i finansów: Będą potrafili prowadzić ewidencję dodatkowych kosztów, dokonywać rozliczeń, oraz prowadzić ewidencję księgową zgodnie z wymaganiami programu.
  6. Zarządzanie informacjami i obowiązkami informacyjnymi: Uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia plakatów informacyjnych, zamieszczania informacji o Programie oraz odpowiedniego dokumentowania działań informacyjnych.

  Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, uczestnicy będą mogli skutecznie zarządzać wszystkimi aspektami realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością", od procesu rekrutacji uczestników po prowadzenie ewidencji finansowej i spełnianie obowiązków informacyjnych.

 • Czas trwania szkolenia:

  4 godz.
  9:00-13:00

O prowadzącym:

Małgorzata Jaźwińska
Małgorzata Jaźwińska
Ekonomista, praktyk z 27 letnim stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej

Małgorzata Jaźwińska – Ekonomista, praktyk, z 27 letnim stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej. Zarządza i nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego ośrodka pomocy społecznej jako główny księgowy. Realizuje lub nadzoruje realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł. Analityk budżetu na potrzeby wdrażania innowacyjnych rozwiązań zarządczych, cyfryzacji czynności służbowych na wszystkich etapach funkcjonowania i programów oszczędnościowych. Uczestniczy we wdrażaniu nowych form organizacyjnych w jednostkach pomocy społecznej. Posiada doświadczenie w ewidencji księgowej zakładów budżetowych, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych. Magister ekonomii na UMCS w Rzeszowie, ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ceniony prelegent szkoleń z zakresu gospodarki finansowej instytucji pomocy społecznej, rachunkowości jak i sprawozdawczości budżetowej oraz finansów publicznych. Autorka artykułów w prasie fachowej cenionych w Polsce wydawnictw.

Harmonogram

Moduł I

Umowa o dofinansowanie
a) Zakres umowy o dofinansowanie – omówienie. b) Do jakich czynności zobowiązuje się Gminę podpisując umowę o dofinansowanie? c) Jak prawidłowo wywiązać się z założeń kreślonych w umowie o dofinansowanie?
Rekrutacja uczestników do Programu
a) Jak prawidłowo wypełnić Karetę zgłoszenia do Programu? b) Jak poddawać weryfikacji liczę uczestników podanych we wniosku a stan rzeczywisty, jak reagować na rozbieżności? c) Jakie dodatkowe dokumenty musimy zgromadzić w aktach uczestnika? d) Co z osobami na liście rezerwowej? e) Jak postępować przy rezygnacji z uczestnictwa w programie? f) Gdzie przechowujemy Kartę zgłoszenia do Programu? g) Jak archiwizować Karty zgłoszenia do Programu? h) Jak przetwarzać dane osobowe uczestników – dokumentacja – informacja?
Nabór kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych
a) Jak weryfikować kwalifikacje? Dokumentacja i zasady. b) Jak udokumentować doświadczenie zawodowe i wolontariat? c) Jak udokumentować wskazanie asystenta przez uczestnika? - zmiany. d) Jaką formę zatrudnienia wybrać? e) Kto powinien prowadzić dokumentację asystentów? f) Co z asystentami jak zlecimy zadania organizacji pozarządowej? – Czy nadzorujemy ich wybór?
Zakres czynności asystentów
a) Jak prawidłowo wypełnić kartę czynności w ramach usług asystencji osobistej? b) Jakie czynności wybrać? Czy je dokumentować podczas realizacji? c) Kto sporządza i sprawdza czynności wykonywane na rzecz uczestnika Programu?
Realizacja usług asystencji osobistej
a) Jak prowadzić harmonogram pracy asystentów? b) Jak prawidłowo wypełnić kartę realizacji usług asystencji osobistej? c) Jakie czynności dokumentować, a jakie nie? d) Co z podpisem uczestnika potwierdzającym wykonanie usługi? e) Jak nadzorować ilość przyznanych a realizowanych godz. u uczestnika programu? f) Jak powinna wyglądać dokumentacja rozliczeniowa w przypadku zlecenia zadania organizacji
Ewidencja dodatkowych kosztów
a) Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów? b) Jaki dokument poświadcza dokonanie przejazdu (kilometrówka czy ryczałt)? c) Czy zawierać z asystentem umowę o przejazdy lokalne własnym samochodem? d) Bilety komunikacyjne – jak je rozliczać? Kto dokonuje zakupu biletów? e) Bilety wstępu – jak dokumentować ich zakup? Zastosować ryczałt zgodnie z limitem, czy rozliczać rzeczywiście zakupione bilety wstępu? f) Jak zgłosić do ubezpieczenia OC i NNW asystentów? – dokumentacja i finasowanie?
Finanse - ewidencja księgowa - sprawozdawczość
a) Jak prowadzić ewidencję księgową kosztów i wydatków? – omówienie wszystkich operacji księgowych. b) Czy wprowadzać otrzymane dofinansowanie do planu finansowego OPS? c) Jak dokonywać refundacji wydatków, a kiedy zaliczkować? – jakie dokumenty przygotować? d) Jak opisywać dowody księgowe? – Wzór. e) Czy zmieniać zapisy w polityce rachunkowości? - Wzór. f) Jak pozyskać dane do sprawozdania – z jakich dokumentów? g) Jak przygotować sprawozdanie rozliczające wydatkowane środki? h) Zmiana wniosku – możliwości i obowiązki.
Obowiązki informacyjne gminy/OPS
a) Jak przygotować plakat informacyjny? b) Gdzie zamieszczać informacje o realizacji Programu, aby spełnić obowiązek informacyjny? c) Czy można wydawać ulotki informacyjne i z jakich środków pokryć ich druk?

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Nowość Premiera

Cena szkolenia
499 PLN
PROMOCJA
do dnia: 2024-03-06
449 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Rezerwuj wydarzenie

Liczba uczestników
Available Bilety: 92
Bilety Liczba uczestników zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

Podobne nadchodzące szkolenia

Prowadzący
Anna Rzewuska
Data szkolenia
05 marca 2024
Praca ze środowiskiem domowym z problemem przemocy w oparciu o podejście interdyscyplinarne
Praca ze środowiskiem domowym z problemem przemocy w oparciu o podejście interdyscyplinarne
Prowadzący
dr Michał Gluzek
Data szkolenia
05 marca 2024