Świadczenie pielęgnacyjne 2024 r.

Nowe zasady od stycznia 2024 r.
GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

System wsparcia opiekunów i osób z niepełnosprawnościami przechodzi rewolucje. Celem szkolenia jest przedstawienie zmian ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2024 r. – omówione zostaną przepisów, które zostały uchylone, wskazane istotne zmiany i uzupełnienie niektórych zapisów ustawowych. Prowadzący wskaże czego mogą spodziewać się OPS w nowym roku w zakresie nowej odsłony zadania – świadczenia pielęgnacyjne. Podczas szkolenia poruszone zostaną  sytuacje problemowe z którymi organ gminny będzie się mierzyć w najbliższym czasie.

Szkolenie dedykujemy:

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim pracownikom bezpośrednio realizującym zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zapraszamy osoby nadzorujące wykonywanie zadania tj. kierowników jednostek, którzy zostali upoważnieni do realizacji tego zadania.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy szkolenia „rozwieją” swoje wątpliwości w bezpośrednich czynnościach w sprawach świadczeń opiekuńczych. Rozważymy wspólnie zakres zmian ustawy, wskażemy daty od kiedy dane umocowanie prawne będzie obowiązywać i jakie niezbędne działania musimy podjąć. Omówimy terminy przyznania świadczenia, okres jego wypłaty oraz zakres wymogów formalnych przewidzianych przez ustawodawcę. Dokonamy analizy definicji, kryteriów, formularzy wniosków, a także wzorów decyzji.

Program szkolenia:

Moduł I – Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

Temat 1 – Cel świadczenia – podstawowe definicje

Temat 2 – Kto może złożyć wniosek ? – rodzinne dylematy

Temat 3 – Rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a co z rolnikami?

Temat 4 – Jak powinna wyglądać opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem ? no co zwrócić uwagę ? czy jest limit dzieci oraz kwoty na które można pobierać świadczenie?

Temat 5 – Ogólne kryteria

Temat 6 – Negatywne przesłanki

Temat 7 – Kiedy powinniśmy przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy?

Temat 8 – Czy klient zawsze otrzyma gotówkę?

Temat 9 – Omówienie wzoru wniosku i załączników – jaka dokumentacja powinna się znajdować w aktach?

Temat 10 – Wzór decyzji – o czym należy pouczyć stronę? od kiedy i do kiedy przyznać świadczenie?

Temat 11 – Co ze składkami społecznymi? zdrowotnymi? czy nadal płacić?

Temat 12 – Co z koordynacją?

Temat 13 – Żądanie zwrotu – zbieg świadczeń systemowych?

Temat 14 – Omówienie sytuacji problemowych

Moduł II – Stare zasady – przepisy przejściowe – nowe zasady

Temat 1 – Wyboru dokonuje klient – rodzinne dylematy

Temat 2 – Do jakich spraw stosujemy przepisy obowiązujące do 31-12-2023?

Temat 3 – Jaka jest ścieżka kontynuacji uprawnienia do świadczeń po 1-01-2024?

Temat 4 – Jak strona może ubiegać się o świadczenie na nowych zasadach ? zmieniamy dotychczasową decyzję? uchylenie?

Temat 5 – Wzór wniosku obowiązującego od nowego roku dla starych klientów

Temat 6 – Przepisy przejściowe – kiedy powołać się na ich treść?

Temat 7 – Wzór decyzji przyznającej świadczenie w sytuacji kontynuacji prawa po 1-01-2024

Temat 8 – Czy można wrócić do starych zasad w 2024?

Temat 9 – Omówienie sytuacji problemowych

Prowadzący: Dawid Cisło

Czas trwania: 4 godz.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

  • 7-dniowy dostęp do nagrania;
  • Certyfikat uczestnictwa;
  • Autorskie materiały szkoleniowe;
  • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.

Pliki do pobrania: