Świadczenia wspierające z ZUS –

wypierające świadczenia opiekuńcze z OPS
GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Agenda

Moduł I – Świadczenie wspierające jako nowe systemowe wsparcie osób niepełnosprawnych.

Temat 1 – Kto wypłaca, od kiedy i kto może ubiegać się o takie świadczenie?

Temat 2 – Jakie kryteria należy spełnić?

Temat 3 – Decyzja ustalająca poziom potrzeb wsparcia – kto wydaje i na co wskazuje?

Temat 4 – Kwota świadczeń wspierających.

Temat 5 – Uzyskanie prawa do świadczenia wspierającego łatwiejsze dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze z OPS?

Temat 6 – Co z dotychczasowym opiekunem? Czy powinien się obawiać decyzji osoby wymagającej opieki?

Moduł II – Świadczenia opiekuńcze w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Temat 1 – Terminarz planowanych zmian.

Temat 2 – Obowiązek informacyjny ciążący na organie właściwym wypłacającym świadczenia opiekuńcze związany ze zmianami od nowego roku – do kogo, w jakim terminie, w jakiej formie, o jakiej treści, jak wykazać w aktach dopełnienie tej czynności?

Temat 3 – Uchylenie art. 16 a? Jak przyznać świadczenia na nowy okres? O czym pouczyć stronę? Czy w 2023 roku będziemy mogli przyznać prawo do świadczenia? Wygaszanie SZO – co przewidują przepisy dostosowujące?

Temat 4 – Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach: dla kogo – katalog osób uprawnionych. Co z momentem powstania niepełnosprawności? Zatrudnienie, czy nadal obowiązuje zasada rezygnacji z zatrudnienia? Zbieg prawa do świadczeń? Czy opłacać składki? Czy można otrzymać świadczenia na kilkoro dzieci? Negatywne przesłanki – co uchylono, a co nowego dodano? Zawieszenie wypłaty świadczenia opiekuńczego? Co z wywiadem środowiskowym?

Temat 5 – Świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach: do kiedy możemy płacić? Czy strona może wybrać świadczenie na nowych zasadach? Ochrona praw nabytych – co to oznacza? Co w przypadku otrzymania nowego orzeczenia? Czy nadal opłacamy składki? Co w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki?

Moduł III – Retrospekcja zmian, które pojawiły się w 2023 r. w ŚR.

Temat 1 – Nowe wzory wniosków, nowy katalog dochodów uzyskanych i utraconych, co z 13 i 14 w roku bazowym 2022?

Moduł IV – Pożegnanie z Covid-19.

Temat 1 – Nowe terminy i procedura związana z orzeczeniami.

Temat 2 – Czy wszczynamy postępowanie w sprawie zmiany decyzji, jeśli nie musimy zawiadamiać strony?

Temat 3 – Od kiedy możemy płacić na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta?

Temat 4 – Co z orzeczeniami, które Covid ominął?

Temat 5 – Dwa rodzaje decyzji na podstawie art. 23 ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta? Z urzędu i na wniosek?

Moduł V – Świadczenia dla obywateli Ukrainy posiadający status UKR.

Temat 1 – Zmiana okresu legalnego pobytu w Polsce.

Temat 2 – Czy wzywamy do wyjaśnień na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, czy stosujemy inne przepisy?

Temat 3 – Do kiedy przyznać świadczenia na nowy okres zasiłkowy?

 

Prowadzący: Dawid Cisło

Czas trwania: 

Kupując szkolenie otrzymujesz:

  • 7-dniowy dostęp do nagrania;
  • Certyfikat uczestnictwa;
  • Autorskie materiały szkoleniowe;
  • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.