Sposoby radzenia sobie z trudnymi klientami


GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności dotyczących bezpośredniej pracy z trudnym klientem: osoby agresywne, z zaburzeniami psychicznymi, roszczeniowe, z niepełnosprawnością.

Szkolenie dedykujemy:

Pracownikom socjalnym, asystentom rodziny, kuratorom społecznym i zawodowym.

Program szkolenia:

Temat 1 – Stres związany z niebezpieczeństwem w pracy – kluczowe symptomy, rozpoznawanie oraz profilaktyka i radzenie sobie z pojawiającymi się zagrożeniami w wymienionym obszarze.

Temat 2 – Dystans emocjonalny do zadań zawodowych a zachowanie równowagi emocjonalnej. Zarządzanie emocjami jako warunek skuteczności w podejmowanych zadaniach oraz efektywnego funkcjonowania zawodowego.

Temat 3 – Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy.

Temat 4 – Agresja słowna i fizyczna w miejscu publicznym.

Temat 5 – Zasady reagowania na agresję.

Temat 6 – Obsługa trudnego interesanta – szczególne wyzwanie czy codzienność.

Temat 7 – Techniki radzenia sobie z trudnym klientem.

Temat 8 – Typologia trudnych klientów i zasady profesjonalnego postępowania.

Temat 9 – Style zachowań trudnych klientów i sposoby walki z nimi. Analiza motywów zachowań trudnych klientów. Modele osobowości trudnych rozmówców.

Temat 10 – Identyfikowanie problematycznych podopiecznych oraz adekwatne reagowanie.

Prowadząca: Ewelina Bembenek

Czas trwania: 210 min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

  • 7-dniowy dostęp do nagrania;
  • Certyfikat uczestnictwa;
  • Autorskie materiały szkoleniowe;
  • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.