Ewidencja księgowa i organizacja zasad rachunkowości

w jednostkach pomocy społecznej
GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych rozwiązań problemów, które pojawiają się w ich pracy  zawodowej. Poruszane podczas szkolenia zagadnienia poświęcone zostaną najistotniejszym zagadnieniom w tematyce spotkania. Poziom przekazywanej wiedzy będzie dostosowany do osób początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych.

Szkolenie dedykujemy:

Dyrektorom/Kierownik Ośrodków Pomocy Społecznej, głównym księgowym.

Agenda:

Moduł I – Wiedza merytoryczna

Temat 1 – Podstawy prawne funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej.

Temat 2 – Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS za gospodarkę finansową.

Temat 3 – Upoważnienia dla głównego księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Temat 4 – Upoważnienia kierownika do dokonywania zmian w planie finansowym.

Temat 5 – Zaciąganie zobowiązań przez kierownika OPS.

Temat 6 – Dyscyplina finansów publicznych.

Temat 7 – Dowody księgowe podstawą do ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

Moduł II – Wiedza praktyczna

Temat 1 – Księgowanie faktur dotyczących wydatków bieżących.

Temat 2 – Księgowanie faktur i not dotyczących opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Temat 3 – Księgowanie naliczenia i wypłaty świadczeń oraz potrącenia i zaangażowanie.

Temat 4 – Księgowanie naliczenia i wypłaty wynagrodzeń (pracownicy i zleceniobiorcy).

Temat 5 – Księgowanie świadczeń z ZFŚS.

Temat 6 – Współpraca z Urzędem Gminy – schemat zapisu na kontach księgowych..

Temat 7 – Księgowanie odpłatności za usługi pomocy społecznej.

Temat 8 – Księgowanie zwrotu świadczeń.

Temat 9 – Księgowanie odpisu aktualizującego należności.

Temat 10 – Księgowanie na potrzeby bilansowe.

 

Prowadzący: Małgorzata Jaźwińska

Czas trwania: 2 godz. 30 min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

  • 7-dniowy dostęp do nagrania;
  • Certyfikat uczestnictwa;
  • Autorskie materiały szkoleniowe;
  • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.