Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej tzw. “13”


GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowych informacji dotyczących właściwego stosowania przepisów związanych z naliczeniem i wypłatom dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”. Prowadząca omówi najczęściej popełniane błędy w naliczaniu „13” za 2023 r., wskaże sposób poprawnego przygotowania i rozliczenia list wypłat dla poszczególnych pracowników. Wartością dodaną uczestnictwa w szkoleniu będzie przedstawienie interpretacji sądów powszechnych, Państwowej Inspekcji Pracy, Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Szkolenie dedykujemy:

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników działów kadrowo – płacowych jednostek budżetowych, które posiadają już podstawową wiedzę w zakresie przedmiotu szkolenia i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac, oraz wszystkim osobom chcącym poszerzyć wiedzę z zakresu naliczenia i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Nabyte umiejętności:

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki. Po odbytym szkoleniu uzyskają liczne materiały szkoleniowe oraz przykłady przygotowania odpowiednich obliczeń.

Program szkolenia:

Temat 1 – Akty prawne

Podstawą do obowiązku naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz wskazanie innych podstaw prawnych bezpośrednio powiązanych z tą ustawą.

Temat 2 – Osoby uprawnione do wypłaty “13” – dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Temat 3 – Okres uprawniający do naliczenia i wypłaty „13”-dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Kiedy pracownik nabywa prawo do wypłaty „trzynastki” ?a kiedy je traci ?- ogólne informacje dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Temat 4  – Składniki, które powinny być włączone oraz wyłączone z podstawy naliczenia „13”:

 •  wynagrodzenie zasadnicze
 • wynagrodzenie za godziny; ponadwymiarowe, doraźnych zastępstw, nadgodziny
 • jednorazowy dodatek uzupełniający
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • wynagrodzenie za czas choroby
 • pozostałe składniki wynagrodzenia
 • uwzględnianie dodatków specjalnych
 • naliczanie kwot pomniejszających podstawę w przypadku nieobecności pracownika

Temat 5  – Wypłata „13” mimo nieprzepracowania sześciu miesięcy

Temat 6 – Dokonywanie potrąceń z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

 • potrącenia alimentacyjne
 • potrącenia nie alimentacyjne

Temat 7 – Skutki rozwiązania stosunku pracy z powodu: przejście na emeryturę, przeniesienie, likwidacja jednostki;

Temat 8 – Trzynastka po zmarłym pracowniku

Temat 9 – Przesłanki stanowiące o utracie prawa do wynagrodzenia rocznego (nieobecność, kara dyscyplinarna, wypowiedzenie z winy pracownika)

Temat 10 – Problematyczne składniki

(wliczać? czy nie wliczać? przy określeniu podstawy do trzynastki) – przykłady i orzecznictwo dotyczące składników wynagrodzenia sprawiających największe problemy przy zaliczaniu ich do podstawy wyliczenia „13”

Temat 11 – Jak rozliczyć dodatkowe wynagrodzenie roczne z US i ZUS?

Omówienie zasad opodatkowania oraz rozliczenia z ZUS (raporty, kody)

Temat 12 – Rozliczenie i ewidencja księgowa „13” w księgach rachunkowych

Temat 13 – Terminy wypłaty trzynastki – czy można je dowolnie regulować?

Temat 14 – Sposoby wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Temat 15 – Kazusy

Przytoczenie wielu innych przykładów wziętych z życia, które pozwolą nam wstępnie ocenić wiele sytuacji występujących w naszej pracy

Temat 16 – Orzecznictwo – zbiór interpretacji i orzecznictwa dla zainteresowanych

 

 

Prowadząca: Wioletta Frach

Czas trwania: 2 godz.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.