Zmiana stanu wody na gruncie – Szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie

 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  W oparciu o przykłady, przedstawienie uczestnikom warsztatów/szkolenia toku całego postępowania administracyjnego gdy „sąsiad zalewa sąsiada”, zwrócenie uwagi na podstawowe fakty zaistniałej sytuacji, określenie szkody, alternatywa DECYZJI.   

 • Szkolenie dedykujemy:

  Osobom odpowiedzialnym w gminach za rozwiązywanie sporów sąsiedzkich dot. naruszenia stanu wody na gruncie z art. 234 Prawa wodnego.

 • Nabyte umiejętności:

  Podczas szkolenia prowadząca szczegółowo wyjaśni na co zwracać uwagę przy wszczynaniu postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie, przy przeprowadzaniu oględzin, zbieraniu dowodów i sporządzaniu dokumentacji. Prelegent zwróci uwagę na opinie biegłych, konflikt kompetencyjny, zakres nakładanych obowiązków (nakaz wykonania urządzeń), a kwestia uzyskania zgody wodnoprawnej. Przeprowadzone zostaną analizy poszczególnych sytuacji czy spełnione zostały podstawowe warunki umożliwiające zastosowanie art. 234 Prawa wodnego do wydania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

   - Wzory załączników elektronicznych:

  1. PROCEDURA z art. 234 + wniosek
  2. NOTATKA SŁUŻBOWA
  3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  4. Zawiadomienie o oględzinach
  5. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i oględzinach
  6. Protokół z kontroli
  7. Zawiadomienie art.10 KPA
  8. DECYZJA – projekt
 • Czas trwania szkolenia:

  3 godz.
  10:00 - 13:00

Harmonogram

Moduł I - WPROWADZENIE do Prawa wodnego

Instytucja PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – a związek z gminą
Podział wód, własność wód
Sposoby korzystania z wód, a obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Wyjaśnienie określeń ustawowych m.in. urządzeń wodnych

Moduł II - Budownictwo wodne, melioracje wodne, własność wód

Kto ma obowiązek utrzymywania urządzeń wodnych?
Nadzór nad należytym utrzymywaniu urządzeń wodnych
Kto wydaje decyzję w przypadku nienależytego utrzymywania urządzeń wodnych?
Urządzenia melioracji wodnych – obowiązek utrzymywania, a decyzje ustalające utrzymywanie urządzeń wodnych

Moduł III - Zgoda wodnoprawna, a decyzja nakazująca wykonanie urządzeń

Przedsięwzięcia wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia
Konsekwencje przekroczenia warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym
Konsekwencje braku pozwolenia wodnoprawnego bądź zgłoszenia
Nowe możliwości przedłużenia czasu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych

Moduł IV - Obowiązki właścicieli wód - Zmiana stanu wody na gruncie - ROZWIĄZYWANIE PRZYKŁADÓW SPORÓW SĄSIEDZKICH

Ustalenie możliwości zastosowania art. 234 Prawa wodnego przy rozstrzyganiu sporów sąsiedzkich
Kompetencje Wód Polskich dot. zmiany stanu wody na gruncie
Podstawy przygotowania DECYZJI
Weryfikacja ustaleń biegłego
Analiza orzeczeń na podstawie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Działania gmin w celu ograniczenia skutków zmiany stanu wody na gruntach sąsiednich

Moduł V - Przepisy karne dot. zmiany stanu wody na gruncie, inne możliwości

Przepisy karne dot. utrzymywania wód
Zastosowanie ustawy o odpadach
Inne przepisy

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Cena szkolenia
299.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Podobne nadchodzące szkolenia

uchwała – decyzja – odpłatność – potrącenia – windykacja
uchwała – decyzja – odpłatność – potrącenia – windykacja
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
25 kwietnia 2024