Majątek w księgach rachunkowych. Inwentaryzacja na potrzeby bilansowe

Ewidencja majątku – Przygotowanie inwentaryzacji – Przeprowadzenie – Rozliczenie
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych i weryfikacją jego stanu na potrzeby bilansowe.

 • Szkolenie dedykujemy:

  Kierownikom jednostek sektora finansów publicznych, skarbnikom, głównym księgowym oraz pracownikom działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym oraz przeprowadzanie inwentaryzacji.

 • Czas trwania szkolenia:

  4 godz.
  09:00 - 13:00

Harmonogram

Moduł 1

Majątek jednostki budżetowej - aktywa trwałe i obrotowe.
Definicja środków trwałych - przykłady i porównania oraz wartości.
Składniki majątku jednostki budżetowej.
1. Pojedyncze obiekty inwentarzowe, 2. Księgi inwentarzowe, 3. Zbiorcze obiekty inwentarzowe: Omówienie podobieństw i różnic w zakresie: - wspólne funkcje obiektów - jednorodne rodzajowo.
Majątek w jednostkach budżetowych a kontrola zarządcza.
Niskocenne środki trwałe.
Omówienie definicji wynikające w ustawy o rachunkowości, z KSR 11 i rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości … – przedstawienie różnic.
Jednorazowy odpis umorzeniowy według KSR 11 - wyznaczenie poziomu istotności i zastosowanie adekwatnych uproszczeń.
Jednorazowy odpis umorzeniowy według ropzporządzenia w sprawie planu kont - ewidencja na koncie 013 :Pozostałe środki trwałe: - przykłady ewidencji księgowej.
Zakup materiałów w jednostce budżetowej i odnoszenie ich w koszty.
Przekazanie majątku innym jednostkom sektora finansów publicznych.
Omówienie poszczególnych form tj.: - forma przekazania nieruchomości (trwały zarząd) - użytkowanie wieczyste - użytkowanie bezpłatne - umowa użyczenia najmu i dzierżawy.
Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
Omówienie: - zakresu odpowiedzialności indywidualnej pracownika - wspólna odpowiedzialność kilku pracowników.
Instrukcja inwentaryzacyjna.
Omówienie całej procedury związanej z inwentaryzacją: - zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej - Instrukcja inwentaryzacyjna.

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Cena szkolenia
400.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Podobne nadchodzące szkolenia

edycja 2024
edycja 2024
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
16 lipca 2024
najważniejsze obowiązki, kwestie problemowe
najważniejsze obowiązki, kwestie problemowe
Prowadzący
Beata Fatyga
Data szkolenia
17 lipca 2024
Błędy popełniane w stosowaniu KPA
Błędy popełniane w stosowaniu KPA
Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
18 lipca 2024