Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku budżetowego 2022 w jednostkach pomocy społecznej: Liczba uczestników


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku budżetowego 2022 w jednostkach pomocy społecznej