Obowiązki pracowników wynikające z kontroli zarządczej: Liczba uczestników


499,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Obowiązki pracowników wynikające z kontroli zarządczej