Inwentaryzacja 2023


WZORY DOKUMENTÓW

149,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Wzory dokumentów:

 1. Spis wzorów dokumentów do instrukcji inwentaryzacyjnej:
 • Załącznik Nr 1 – Ewidencja arkuszów spisów z natury;
 • Załącznik Nr 2 – Terminy, częstotliwość i metody inwentaryzacji rocznej;
 • Załącznik Nr 3 – Stały plan inwentaryzacji;
 • Załącznik Nr 4 – Arkusz spisowy;
 • Załącznik Nr 5 – Protokół z inwentaryzacji kasy;
 • Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie zespołu spisowego;
 • Załącznik Nr 7 – Protokół kontroli kompletności, rzetelności i prawidłowości spisu z natury;
 • Załącznik Nr 8 – Protokół z posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych;
 • Załącznik Nr 9 – Potwierdzenia sald należności;
 • Załącznik Nr 10 – Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald;
 • Załącznik Nr 11 – Protokół z weryfikacji stanów ewidencyjnych z dokumentami.

2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – WZÓR;

3. Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej – WZÓR;

4. Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej – WZÓR;

5. Instrukcja inwentaryzacyjna;

6. Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej – WZÓR;

7. Umowy powierzenia mienia pracownikowi – WZÓR.

8. Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej – WZÓR;

Autor:

Małgorzata Jaźwińska