Szkolenia dla instytucji publicznych

Uczestnicy, dzięki opanowaniu tematyki szkoleń dla instytucji publicznych, mogą sprawniej i bezpieczniej zarządzać finansami jednostki. Dzięki naszej ofercie mogą Państwo rozwinąć umiejętności i wiedzę z wielu obszarów. Program szkoleń jest dedykowany osobom pragnącym doskonalić swoje kompetencje w tym zakresie, a także wszystkim początkującym, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w branży. Celem organizowanych szkoleń jest dostarczenie wszystkim uczestnikom praktycznej wiedzy. To także świetna okazja, by nabrać doświadczenia w posługiwaniu się przepisami prawa.

Zadania gmin – szkolenia dla instytucji i urzędów

Organizujemy szkolenia w zakresie realizowanych zadań gminy, podczas których zostaną omówione bieżące zmiany w prawie, między innymi problemy związane z przyjmowaniem wniosków CEIDG-1 czy zaspokojeniem potrzeb mieszkańców. Uczestnictwo w kursie to także doskonała okazja na pogłębienie specjalistycznej wiedzy pracowników instytucji publicznych sektora samorządowego w tym zakresie. Prelegenci zasygnalizują najczęstsze problemy i wątpliwości, z którymi będzie okazja konfrontować się w trakcie codziennej pracy. Szkolenia z zakresu realizowanych zadań gmin to także świetna platforma wymiany bezcennych doświadczeń.

Szkolenia z pomocy społecznej – po uwzględnieniu zmian

Szkolenia z pomocy społecznej są dedykowane przede wszystkim pracownikom OPS/CUS. Przedmiotem szkoleń są przede wszystkim najnowsze zmiany przepisów prawnych w tym obszarze. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z zakresem realizowanych zadań statutowych jednostek pomocy społecznej, a także z mechanizm finansowania poszczególnych zadań. Szkolenie z pomocy społecznej to także najlepszy sposób na aktualizacje procedur wewnętrznych funkcjonujących w każdej jednostce.

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej