Zmiany w sprawozdawczości budżetowej urzędów JST: Liczba uczestników


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej urzędów JST