Rzeszów – Praca z osobą uzależnioną od alkoholu i jednocześnie stosującą przemoc w rodzinie: Liczba uczestników


550,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Rzeszów – Praca z osobą uzależnioną od alkoholu i jednocześnie stosującą przemoc w rodzinie