Szkolenia miękkie dla firm prywatnych

Organizujemy wiele szkoleń dla firm prywatnych. Uczestnicy mogą poszerzyć wiedzę w różnych obszarach, a także wymienić się doświadczeniami z dotychczasowej praktyki. Wszystkie programy szkoleń w tym tzw. miękkich są opracowywane przez doświadczonych specjalistów. Zapisani uczestnicy mogą wcześniej przygotować pytania, które następnie są skierowane do prelegentów. Istnieje również możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych dla danej grupy odbiorców np. jednego zakładu pracy czy firmy – zainteresowana firmy mogą składać zamówienia na tego typu usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jazwinska-szkolenia.pl , które są realizowana przez naszych specjalistów.

Szkolenia z zarządzania firmą – praktyczna wiedza dla każdego

Główną zaletą szkoleń z zarządzania firmą jest przedstawienie niezbędnych informacji dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców w zakresie zarzadzania finansami w oparciu o przepisy podatkowe, kodeks pracy i ubezpieczenia pracowników (ZUS i KRUS). Forma przekazu informacji jest dostosowana do różnego poziomu wiedzy uczestników. Uczestnictwo w szkoleniach owocuje rozwojem firmy w tym zwiększeniem korzyści majątkowych i personalnych. Pozyskana wiedza pozwoli podnieść jakość świadczonych usług a wszystko w granicach norm i prawa. Szkolenia z zarządzania firmą zawierają merytoryczne materiały edukacyjne, związane z tematami tj.: proces tworzenia firmy, określenie jej celów i wyznaczenie kierunków rozwoju. Kluczowym aspektem rozwoju firmy są pracownicy – odpowiednio wykształceni, przeszkoleni i odpowiedzialni za poszczególne procesy. Nasze szkolenia przybliżają kadrze kierowniczej proces kierowania zespołem pracowników czy podpowiadają narzędzia ich motywowania. W trakcie szkoleń miękkich zostaną omówione także funkcje zarządzania firmą zgodnie z zasadami etyki biznesowej.

Jakość zarządzania w biznesie – szkolenia dla firm

Najważniejszym celem szkoleń z jakości zarządzania w biznesie jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 9001. Osoby, które zamierzają wprowadzić w swojej firmie certyfikowaną jakość świadczonych usług i zarządzania nimi. Podczas szkoleń uczestnicy mają szansę zdobyć praktyczne umiejętności zastosowania wymogów Normy ISO, omówione przez prelegentów na przekładach i wzorach dokument. Dzięki szkoleniom uczestnicy mogą zdobyć umiejętności, które będą mogli zastosować w praktyce. Szkolenia z zarządzania jakością w biznesie są dedykowane wszystkim osobom odpowiedzialnym za wdrożenie i utrzymanie tego systemu według normy ISO 9001.

Nie odnaleziono wydarzeń!