Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach cz.III

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach cz.III

Dzisiaj omówimy trzecią część najczęściej zadawanych pytań dotyczących funduszu. W poniższych pytaniach poruszymy tematykę oświadczeń o dochodach oraz wyliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  1. Jak weryfikować oświadczenia o dochodach?
    • Pracodawca może żądać od pracownika dokumentacji potwierdzającej jego sytuację dochodową, jeśli wątpi w prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu. Może to być np. pit lub inne zaświadczenia. Orzecznictwo sądowe sugeruje respektowanie oświadczeń, ale weryfikacja jest możliwa.
  2. Czy dziecko powyżej 25. roku życia, bezrobotne i nadal mieszkające z rodzicami, można uznać za członka rodziny?
    • Takie dziecko nie otrzymuje świadczeń, ale stanowi część gospodarstwa domowego rodziców, co może mieć znaczenie przy ocenie sytuacji socjalnej.
  3. Czy zatrudnienie pracownika na zastępstwo wymaga podwójnego odpisu?

Podsumowując, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to weryfikacja danych o dochodach, zaliczenie osób pozostających na utrzymaniu oraz odpowiednie naliczanie odpisów to kluczowe aspekty zarządzania funduszem.

 Autor: Magdalena Łapaj