Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach cz.II

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach cz.II

Dzisiaj przedstawię Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat funduszu. W przedstawionych poniżej pytaniach będziemy kontynuować kwestię oświadczeń o dochodach oraz kwestię wyliczania dochodów uprawnionych do funduszu osób.

1.Czy po separacji małżeńskiej można zignorować dochód drugiej osoby, jeśli nie mieszkają już razem, ale wciąż są małżeństwem?

Odpowiedź:
Wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego nie ogranicza się jedynie do wspólnego zamieszkiwania, lecz także obejmuje wspólne zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych. Separacja prawna, zgodnie z definicją, to sądowe uregulowanie życia małżonków w rozłączeniu. Przy separacji, podział majątku oznacza, że nie uwzględnia się dochodu osoby w separacji przy obliczaniu dochodu gospodarstwa domowego dla funduszu. Potwierdzenie tego znajdujemy w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2011 r., nr SPS-023-20396/11.

2. Czy przy rozdzielności majątkowej małżonków należy wyłączyć dochód jednego z partnerów przy wyliczaniu miesięcznego dochodu na członka rodziny?

Odpowiedź:
Jeśli małżonkowie mieszkają razem i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, nie uwzględnia się ich dochodu przy obliczaniu dochodu na jednego członka rodziny do celów funduszu Rozdzielność majątkowa nie jest wystarczającym powodem, aby nie uwzględniać dochodów współmałżonka. Potwierdza to pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 23 lutego 2011 r., nr SPS-023-20396/11.

3. Czy uprawniona osoba może otrzymać świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bez ujawniania swoich dochodów poprzez zgodę na niższą kwotę? Czy taka praktyka jest zgodna z prawem?

Odpowiedź:
Przyznawanie świadczeń z funduszu na podstawie oświadczenia o dochodach może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Ustawa nakazuje uwzględnienie kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń, co może być utrudnione, gdy osoba nie ujawnia swoich dochodów. Kontrole ZUS mogą skutkować koniecznością opodatkowania wszystkich wypłaconych świadczeń. Orzecznictwo potwierdza konieczność uwzględnienia kryterium socjalnego, a niezastosowanie się do tego może skutkować koniecznością opodatkowania świadczeń jako dodatkowego wynagrodzenia.

Proponuję unikać przyznawania świadczeń z funduszu na podstawie skomplikowanych oświadczeń. Jeśli w regulaminach funduszu istnieją takie zapisy, sugeruję ich jak najszybszą zmianę.

 Autor: Magdalena Łapaj