Nowe zadania jednostek pomocy społecznej

Spotkanie biznesowe

Realizacja programów resortowych finansowanych ze środków pozabudżetowych.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy – świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacane i udzielane przez OPS-y