Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych

Zasady tworzenia i przeliczania odpisów oraz dokumentacja w tym zakresie.
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Szkolenie dedykujemy:

  Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się problematyką ZFŚS, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem oraz do osób rozpoczynających bądź chcących rozpocząć pracę związaną z zagadnieniami związanymi z ZFŚS.

 • Nabyte umiejętności:

  Szkolenie nie tylko odświeży posiadaną przez Ciebie wiedzę, ale także pomoże Ci przy prawidłowym ustaleniu odpisu na ZFŚS w 2023 r. Zagadnienia poruszane na szkoleniu przyczynić się także mogą do łatwiejszego i szybszego radzenia sobie z koniecznymi zmianami w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zbierze potrzebne Ci do pracy przepisy i orzecznictwa w jeden skrypt. W materiałach szkoleniowych znajdziesz nie tylko autorski skrypt, ale także wzory regulaminu ZFŚS oraz dokumentów i zestawień w tym zakresie.

  Załączniki do materiałów szkoleniowych:

  1. Wzór zarządzenia kierownika jednostki,
  2. Wzór Regulaminu ZFŚS wraz ze wszystkimi załącznikami,
  3. Wzór tabeli do wyliczenia wysokości odpisu– arkusz exel
  4. Wzór informacja RODO.
  5. Wzór upoważnienia do danych wrażliwych dla pracownika

   

 • Czas trwania szkolenia:

  4 godz.
  9:00 - 13:00

Harmonogram

Moduł I

Podstawy prawne tworzenia i istota funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w świetle obowiązujących przepisów.
Naliczenie, weryfikacja i korekta wysokości odpisu na ZFŚS
a) podstawy wymiaru dokonania odpisów podstawowych i uznaniowych ZFŚS , b) wysokość odpisów, c) ustalanie i wyliczenie przeciętnej liczby zatrudnionych za pomocą metod statystycznych, d) ustalenie wysokości odpisu oraz jego weryfikacja i korekta z końcem roku obrotowego.
Sposoby gromadzenia środków funduszu, osoby uprawnione do Funduszu oraz uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawcy w zakresie działalności socjalnej.
Komisja socjalna jako organ doradczy, wspomagający, opiniujący oraz administrujący ZFŚS.
Świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady ich przyznawania i finansowania.
a) badanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawionej do korzystania z ZFŚS, b) podstawowe błędy popełniane przy ustalaniu sytuacji materialnej wnioskodawcy, c) podstawowe błędy podczas ustalania osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS, d) ustalanie kryteriów socjalnych e) dokumentacja w zakresie badania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawionej do korzystania z ZFŚS, f) ustalanie planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (preliminarz) g) podstawowe świadczenia i ulgowe usługi udzielane ze środków ZFŚS w jednostkach ops h) wydatki, które nie powinny być finansowane ze środków ZFŚS.
Egzekucja środków wypłaconych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Świadczenia z ZFŚS a obowiązki podatkowo – składkowe.
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ZFŚS a RODO.
Schematy księgowe dotyczące podstawowych operacji gospodarczych w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Cena szkolenia
400.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Podobne nadchodzące szkolenia

uchwała – decyzja – odpłatność – potrącenia – windykacja
uchwała – decyzja – odpłatność – potrącenia – windykacja
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
25 kwietnia 2024