Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

edycja 2024
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
25 czerwca 2024
Kategoria kursu
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kontynuuje działania rozpoczęte w 2020r. na rzecz wsparcia seniorów poprzez coroczne wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej.

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kontynuuje działania rozpoczęte w 2020r. na rzecz dofinansowania gmin w zakresie wsparcia seniorów w wieku 60 lat i więcej – w edycji 2024, poprzez nową formę wsparcia – usługi sąsiedzkie.

  Jednostki pomocy społecznej podejmując działania wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” – w roku 2024 - zaproponują adresatom programu nową formę usług opiekuńczych – usługi sąsiedzkie. Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom zakresu przedmiotowego i podmiotowego Programu oraz wskazanie różnic w stosunku do roku 2023. Szkolenie ma na celu przedstawić praktyczne rozwiązania, które mogą wykorzystać jednostki pomocy społecznej, które przystąpiły do realizacji programu. Realizatorzy dzięki podjętym działaniom rozszerzą oferowany zakres usług wsparcia na rzecz seniorów jako uzupełnienie usług świadczonych przez opiekunki środowiskowe. Zaplanowane działania zwiększą elastyczność udzielanej pomocy, która już nie będzie musiała być ograniczona konkretnymi dniami i godzinami, a może być świadczona adekwatnie do zaistniałych potrzeb.

 • Szkolenie dedykujemy:

  Pracownikom i kierownikom jednostek pomocy społecznej (OPS/CUS) oraz organizacjom pozarządowym i wolontariuszom. Osobom, którzy będą działać w zakresie pomocy seniorom w ramach partnerstwa lokalnego w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania.

 • Nabyte umiejętności:

  Uczestnicy zapoznają się szczegółowo z zakresem Programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2024. Poznają różnice założeń programowych w stosunku do roku ubiegłego. Nabędą umiejętności:

  • poprawnej rekrutacji uczestników do Programu i jej dokumentacji
  • wyznaczania i koordynowania pracą zatrudnionych osób z najbliższego sąsiedztwa adresatów programu
  • zlecania realizacji usługi wsparcia organizacjom pozarządowym
  • wyboru odpowiedniej oferty za zakup urządzeń „opieki na odległość” wraz z systemem obsługi
  • prawidłowego wypełniania obowiązku informacyjnego
  • ewidencji kosztów i wydatków oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
  • sposobu wprowadzania środków do budżetu gminy i jednostki wyznaczonej do realizacji Programu
  • prawidłowej sprawozdawczości
  • przygotowania dokumentacji do podjęcia uchwały w sprawie realizacji programu osłonowego

  Jeżeli nie weźmiesz udziału w szkoleniu możesz mieć wątpliwości co do:

  • zakresu Programu – UWAGA! Nowa usługa wsparcia
  • korzyści jakie możesz uzyskać dla własnej gminy (finansowe i personalne)
  • nawiązywania partnerstwa lokalnego – dlaczego warto je nawiązywać?
  • jak gratyfikować pracowników OPS/CUS za wykonaną pracę i jakich pracowników można dodatkowo gratyfikować? – UWAGA NOWE KOSZTY OBSŁUGI!
  • zakresu podejmowanych czynności informacyjnych – UWAGA! ważny aspekt przy finansowaniu Programu
  • zakresu szkoleń jakie w ramach Programu mogą odbyć pracownicy OPS/CUS
 • Czas trwania szkolenia:

  3 godz.
  9:00 - 12:00

O prowadzącym:

Małgorzata Jaźwińska
Małgorzata Jaźwińska
Ekonomista, praktyk z 27 letnim stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej

Małgorzata Jaźwińska – Ekonomista, praktyk, z 27 letnim stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej. Zarządza i nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego ośrodka pomocy społecznej jako główny księgowy. Realizuje lub nadzoruje realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł. Analityk budżetu na potrzeby wdrażania innowacyjnych rozwiązań zarządczych, cyfryzacji czynności służbowych na wszystkich etapach funkcjonowania i programów oszczędnościowych. Uczestniczy we wdrażaniu nowych form organizacyjnych w jednostkach pomocy społecznej. Posiada doświadczenie w ewidencji księgowej zakładów budżetowych, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych. Magister ekonomii na UMCS w Rzeszowie, ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ceniony prelegent szkoleń z zakresu gospodarki finansowej instytucji pomocy społecznej, rachunkowości jak i sprawozdawczości budżetowej oraz finansów publicznych. Autorka artykułów w prasie fachowej cenionych w Polsce wydawnictw.

Harmonogram

Moduł I

Uzupełnienie usług opiekuńczych – usługi sąsiedzkie
• Przegląd nowelizacji ustawy o pomocy społecznej związanej z Programem. • Omówienie zakresu usług sąsiedzkich: definicja, cel, korzyści dla społeczności lokalnych. • Wymogi wobec osoby realizującej usługi sąsiedzkie
Przyznanie decyzją usług sąsiedzkich
• Czy klient OPS/CUS mający przyznane decyzją usługi opiekuńcze czy specjalistyczne usługi opiekuńczy może być uczestnikiem Programu? • Komu przyznać usługi sąsiedzkie żeby nie narażać się na podwójne finansowanie? • Czy przeprowadzać wywiad środowiskowy? • WZÓR DECYZJI o przyznaniu usług sąsiedzkich
Wydatki kwalifikowane – MODUŁ I
• Jakie wydatki będą uznane za kwalifikowane? • Jak przeprowadzić instruktaż dla osób realizujących usługi sąsiedzkie? • Koszty dojazdów – jak rozliczać i komu przynać? • Oprogramowanie do rozliczania usług – czy jest wydatkiem kwalifikowanym? • Działania promocyjne i informacyjne - co należy wykonać w tym zakresie? • Czy ubezpieczać OC i NNW osoby realizujące Program i pracujące w środowisku? Kto je finansuje? • Dodatkowa gratyfikacja pracowników OPS/CUS dla kogo i za co? – czy przygotować dokumentację kadrową?
Dofinansowanie do zadania
• Maksymalna kwota dofinansowania • Warianty dofinansowania
Nowe technologie
• Czy należy się obawiać wdrożenia elektronicznych urządzeń dla seniorów? • Jak prawidłowo wybrać firmę dostarczającą i wspierającą tego typu usługi cyfrowe? • Czy można wykorzystać sprzęt znajdujący się w posiadaniu OPS/CUS? • Jak umieścić logo na zakupionym sprzęcie? • W jakim zakresie można sfinansować zakup urządzeń lub ich użytkowanie? • Co powinno zawierać urządzenie bezpieczeństwa? • Cena czy jakość – jakie ma znaczenie w dofinansowaniu zakupu?
Wydatki kwalifikowane – MODUŁ II
• Jakie wydatki będą uznane za kwalifikowane – zakup i/lub usługa obsługi systemu? • Wynagrodzenia pracowników – których pracowników? • Obsługa systemu „opieki na odległość” – czy może być kosztem kwalifikowanym ? • Działania promocyjne i informacyjne • Co z kosztami obsługi biura?
Zadania Gminy
• Najważniejsze zadania – monitorowanie, nadzór i koordynacja – kto je wykonuje? • Rozeznanie potrzeb seniorów – kto je rozeznaje i jak to dokumentować? • Co z wnioskowaniem o środki? Kto kiedy i jak przygotowuje zapotrzebowanie? • Sprawozdawczość – budżetowa i merytoryczna – kiedy i jak ją przygotowywać i przekazywać ? W jakim terminie? • Jak prowadzić wyodrębnioną ewidencje księgową? • Jak wypełnić obowiązki informacyjne – podstawa prawna – formy informacyjne
Ochrona danych osobowych
• Kto pełni funkcje administratora danych osobowych seniorów? • Kto administruje danymi osób zgłoszonych przez infolinie? • Kto jest administratorem danych osobowych przedstawicieli gmin?

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Nowość Premiera

Cena szkolenia
400 PLN
PROMOCJA
do dnia: 2024-06-24
299 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Rezerwuj wydarzenie

Liczba uczestników
Available Bilety: 93
Bilety Liczba uczestników zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

Podobne nadchodzące szkolenia

Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
24 czerwca 2024
Przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i rodziny zastępcze
Przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i rodziny zastępcze
Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
25 czerwca 2024
edycja 2024
edycja 2024
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
25 czerwca 2024