Praca socjalna oparta o nowatorskie metody – elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z klientem pomocy społecznej.

 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom efektywnego stosowania technik terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w codziennej pracy oraz wspieranie klientów w osiąganiu pozytywnych zmian i rozwoju.

  Generalnym założeniem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach jest wspólne znalezienie optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w jakiej znalazł się klient. Terapia TSR związana jest
  z technikami wspomagania procesu zmian i sposobami ich skutecznego zastosowania, zaś kierunek pracy nakreślają potrzeby i cele, jakie wyznaczył klient. Terapia polega na szukaniu
  i wzmacnianiu pozytywnych stron i zasobów klienta w kryzysie. Elementy TSR mogą być
  z powodzeniem wykorzystywane w pracy z klientem pomocy społecznej. Proponowane szkolenie pozwala nabyć umiejętność posługiwania się modelem TSR w pracy socjalnej, a także skoncentrowane jest na rozwoju własnego warsztatu pracy w zakresie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami pojawiającymi się w budowaniu relacji z klientem.

  1. poznanie podstawowych założeń i narzędzi TSR;
  2. poznanie i rozwijanie metod pracy z klientem w trudnej sytuacji życiowej (bezrobocie, problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, konflikty, wyuczona bezradność);
  3. zwiększenie wiedzy merytorycznej i metodycznej dotyczącej pracy z klientem wieloproblemowym w oparciu o elementy TSR;

  4. nabycie umiejętności przygotowania i realizacji planu pracy z rodziną, z wykorzystaniem planu zmiany i bilansu decyzyjnego

 • Szkolenie dedykujemy:

  Wszystkim pracownikom socjalnym, asystentom rodzin czy terapeutom zajęciowym, którzy na co dzień mają bezpośredni kontakt z klientami i wspierają ich w identyfikowaniu i realizacji rozwiązań na poziomie indywidualnym oraz rodzinnym. Uczestnikami szkolenia mogą być również osoby podnoszące swoją wiedzę i kompetencje zawodowe w codziennej pracy z klientami - osobami potrzebującymi tj.

  • psycholodzy i terapeuci: Specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym, terapeutów rodzinnych, terapeutów uzależnień, którzy wykorzystują techniki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w swojej praktyce terapeutycznej.
  • pracownicy służby zdrowia: Osoby zatrudnione w ośrodkach zdrowia, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach psychiatrycznych, którzy mają kontakt z pacjentami wymagającymi wsparcia w osiąganiu zmian i rozwiązywaniu problemów.
  • pracownicy organizacji pozarządowych: Przedstawicieli organizacji świadczących pomoc społeczną, domów pomocy społecznej, fundacji zajmujących się wsparciem osób potrzebujących, którzy są zaangażowani w działania na rzecz różnych grup społecznych.
  • edukatorzy społeczni: Nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty, którzy prowadzą działania edukacyjne i profilaktyczne, wspierające rozwój społeczny i emocjonalny uczestników.
  • Wolontariusze i liderzy społeczni: Osoby zaangażowane w działania wolontariackie, liderów społecznych, aktywistów, którzy chcą rozwijać umiejętności w pracy z ludźmi i wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów.

  Szkolenie jest również skierowane do studentów oraz osób planujących lub rozważających karierę w obszarze pomocy społecznej, a także wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności w pracy z klientami przy wykorzystaniu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

 • Nabyte umiejętności:

  Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętność prowadzenia pracy socjalnej z wykorzystaniem elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, poszerzają świadomość postaw kognitywnych i behawioralnych w komunikacji prowadzonej w ramach tego nurtu. Ponadto poszerzają warsztat pracy własnej w zakresie motywowania klientów do podejmowania działań, nabywają umiejętność prowadzenia interwencji krótkoterminowej  w ramach pracy socjalnej. Szkolenie jest również okazją do wzmocnienia obszarów motywacji i budowania relacji
  z klientem. Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy i kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.

 • Czas trwania szkolenia:

  5 godz.
  9:00 - 14:00

Harmonogram

Moduł I

Założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:
a) czym jest i skąd się wzięło podejście skoncentrowane na rozwiązaniach; b) podstawowe założenia TSR; c) rola klienta w podejściu skoncentrowanych na rozwiązaniach; d) wybrane umiejętności pomocne w kontakcie z klientem.
Pomaganie w duchu TSR – wyprawa po moc:
a) techniki stosowane w ramach TSR; b) fundamenty pomagania: autonomia klienta, jego kompetencje oraz współpraca; c) podstawowe założenia wyznaczające paradygmat w pomaganiu – filozofia centralna; d) postawa niewiedzy.
Przebieg procesu pomagania w duchu TSR:
a) struktura sesji (spotkania); b) użyteczne zwroty w duchu TSR; c) rodzaje relacji pomocowych: relacja goszczenia, narzekania, współpracy – strategie postę-powania; d) interwencja – czym jest i co ma z niej wyniknąć; e) narzędzia wykorzystywane w TSR: komplementowanie, skalowanie, przeformułowanie, pytanie o cud, wyjątki, badanie skrajności, zadania domowe dla klienta, informacja zwrot-na w nurcie TSR.
Interwencja w duchu dialogu motywującego:
a) 6-etapowa rozmowa interwencyjna wykorzystująca perspektywę podejścia skoncentrowa-nego na rozwiązaniach – ważne wskazówki; b) interwencja nastawiona na pomaganie – cele, uwaga na potrzeby; c) akceptacja perspektywy klienta; d) pułapki utrudniające stosowanie TSR; e) budowa świadomości roli procesu angażowania w relacji z rozmówcą; f) rozpoznawanie języka podtrzymania i języka zmiany w wypowiedziach rozmówcy; g) podstawowe zasady pracy w duchu TSR z klientem uzależnionym; h) podstawowe zasady pracy w duchu TSR z rodziną wieloproblemową; i) podstawowe zasady pracy w duchu TSR w osobami doznającymi i stosującymi przemoc domową.
Panel dyskusyjny, podsumowanie szkolenia.

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Cena szkolenia
489.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Podobne nadchodzące szkolenia

Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
24 czerwca 2024
Przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i rodziny zastępcze
Przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i rodziny zastępcze
Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
25 czerwca 2024
edycja 2024
edycja 2024
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
25 czerwca 2024