Polityka rachunkowości Ośrodków Pomocy Społecznej i dla projektów UE

Uaktualniony WZÓR Polityki rachunkowości o zakres wyodrębnienia ewidencji księgowej po potrzeby realizacji Programów Resortowych
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Spotkanie ma charakter warsztatów na własnych dokumentach. Celem szkolenia jest weryfikacja własnej dokumentacji w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, metod wyceny na potrzeby bilansowe, ewidencji na poszczególnych kontach księgowych oraz zasad ochrony danych i zbiorów.

 • Szkolenie dedykujemy:

  Służbom finansowo-księgowym, głównym księgowym.

 • Nabyte umiejętności:

  Uczestnicy uzyskają komplet informacji w zakresie prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przykładową dokumentację w wersji edytowalnej. Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie miał narzędzia i wiedzę, aby w swoim miejscu pracy odpowiednio  przygotować dokumentację wewnętrzną.

 • Czas trwania szkolenia:

  5 godz.
  od 9:00 - 14:00

Harmonogram

Moduł 1

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości (Wzór i jego omówienie).
Podstawa prawna funkcjonowania jednostki i jej charakterystyka.
Okresy sprawozdawcze.
Rodzaje sprawozdań.
Zapisy w zakresie funkcjonowania programu finansowo-księgowego i jego modułów.
Opis wymogów co do dziennika, księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
Zakres i szczegółowość ksiąg pomocniczych.
Dowody księgowe, ich wymogi formalne oraz sposoby numeracji i podziału na rejestry.
Dekretacja i wymagane pieczęci (stosowane uproszczenia).
Uzgodnienia szczególne w zakresie braku dowodu księgowego.
Uzgodnienie terminu, do którego przyjmowane są dokumenty za miesiąc ubiegły.
Majątek jednostki, jego ewidencja, wycena i amortyzacja.
Zasady prowadzenia gospodarki magazynowej i ujmowania w koszty zakupionego wyposażenia lub materiałów do bieżącego funkcjonowania jednostki.
Ustalenie wartości majątku na potrzeby prowadzenia ewidencxji ilościowej, ilościowo-wartościowej i wartościowej.
Metody i terminy inwentaryzacji oraz wymagana dokumentacja.
Ustalanie poziomu istotności na potrzeby jednostki.
Konta pozabilansowe - zaangażowanie (dokumentacja i ewidencja).
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
Wykaz i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz funkcjonowania kont ksiąg pomocniczych.
Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych.
Zasady działania programu FK wraz z modułami oraz ich funkcje opisane w Instrukcji użytkownika.
System ochrony danych i zbiorów.

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Cena szkolenia
499.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Podobne nadchodzące szkolenia

Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
24 czerwca 2024
Przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i rodziny zastępcze
Przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i rodziny zastępcze
Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
25 czerwca 2024
edycja 2024
edycja 2024
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
25 czerwca 2024