Dodatek osłonowy 2024 r.

Ochrona odbiorców w 2024 r. czyli co nowego w rządowej tarczy energetycznej?
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Od 1 stycznia 2024 r. gminy zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Wsparcie finansowe ma na celu zmniejszenie skutków inflacji i podwyżek energii w gospodarstwach domowych. Dodatek będzie przyznawany w oparciu o kryterium dochodowe,  ale  powiększony o wskaźnik inflacji w 2022 r. Nowelizację ustawy przywracającej dodatek podpisał prezydent a gminy przygotowują się do realizacji zadania. Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z nowelizacją ustawy o dodatku osłonowym i wskazanie praktycznych aspektów realizacji zadania.

 • Szkolenie dedykujemy:

  Szkolenie adresujemy przede wszystkim pracownikom bezpośrednio realizującym zadania wynikające z ustawy o dodatku osłonowym. Zapraszamy osoby nadzorujące wykonywanie zadania tj. kierowników jednostek, którzy zostali upoważnieni do realizacji tego zadania.

 • Nabyte umiejętności:

  Uczestnicy szkolenia rozwieją swoje wątpliwości w bezpośrednich czynnościach ustalania prawa do świadczeń. Rozważymy zakres ustawy, zmiany wynikające z nowelizacji przepisów - wskażemy umocowania prawne. Omówimy tok prowadzonego postępowania administracyjnego, a w szczególności terminy przyznania świadczenia, okres jego wypłaty, formy rozstrzygnięć oraz zakres wymogów formalnych przewidzianych przez ustawodawcę. Dokonamy analizy definicji, kryteriów, formularzy wniosków, wzoru informacji. Powyższe pozwoli na sprawne załatwianie spraw związanych z ustaleniem prawa do dodatku osłonowego w wersji obowiązującej w 2024 r.

 • Czas trwania szkolenia:

  4 godz.
  9:00 - 13:00

Harmonogram

Moduł I

Ustawa o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw – co oznacza dla OPS-ów?
Dodatek osłonowy 2024 – stare zadanie ale w nowej wersji
podstawy prawne – jakie przepisy stosujemy? - organ właściwy – kto wypłaca - upoważnienia do prowadzenia postępowań – czy są aktualne? - od kiedy zaczynamy przyjmowanie wniosków ? a kiedy kończymy? - wysokość świadczenia – o jakich kwotach mówimy? - kto może złożyć wniosek ? podmioty uprawnione - jeden adres jeden dodatek? - kryteria – nadal liczymy dochody członków gospodarstwa? - przekroczenie progu kryterium dochodowego – zł/zł - weryfikacja wniosku – czy sprawdzać węgiel w CEEB? - rozbieżności informacji - wniosek/system OPS-u - czy uzyskanie refundacji Podatku VAT koliduje z dodatkiem osłonowym? - wniosek – omówienie - decyzja czy informacja? a może wysłać e - doręczeniem? - formy i terminy wypłaty - koszty obsługi – czy samorząd dopłaci? - omówienie sytuacji problemowych.

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Nowość Premiera

Cena szkolenia
499 PLN
PROMOCJA
do dnia:
449 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Podobne nadchodzące szkolenia

uchwała – decyzja – odpłatność – potrącenia – windykacja
uchwała – decyzja – odpłatność – potrącenia – windykacja
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
25 kwietnia 2024