Metodyka działania grup diagnostyczno-pomocowych.

Praca ze środowiskiem domowym z problemem przemocy w oparciu o podejście interdyscyplinarne
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  W ramach szkolenia podjęte zostaną zagadnienia dotyczące prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania grup diagnostyczno-pomocowych. Praktyczny wymiar szkolenia pozwala zrozumieć, w jaki sposób powinny działać grupy diagnostyczno-pomocowe, które stanowią istotny element lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy domowej. Program szkolenia uwzględnia również problematykę procedury ,,Niebieskie Karty” i wynikających
  z niej metodycznych etapów profesjonalnego pomagania wobec środowiska z problemem przemocy. Szkolenie ma charakter warsztatowy i kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.

  1. poznanie zadań i obowiązków grup diagnostyczno-pomocowych;
  2. nabycie umiejętności dokumentowania podejmowanych działań wobec środowiska
   z problemem przemocy;
  3. nabycie umiejętności prowadzenia procedury ,,Niebieskie Karty” zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawa;
  4. zwiększenie skuteczności współpracy w ramach grup diagnostyczno-pomocowych.
 • Szkolenie dedykujemy:

  Przede wszystkim członkom grup diagnostyczno-pomocowych i zespołów interdyscyplinarnych.

  Szkolenie jest również przeznaczone pracownikom, którzy spotykają się na co dzień w swojej pracy zawodowej z przemocą domową i chcą pogłębić swoją wiedzę w celu  prawidłowego reagowania na oznaki przemocy domowej (względem osób stosujących czy doświadczających  przemocy domowej) tj.:

  • pracownikom jednostek pomocy społecznej: pracownikom socjalnym, asystentom rodzin, oraz inni specjaliści, którzy bezpośrednio pracują z rodzinami dotkniętymi przemocą domową.
  • pracownikom ochrony zdrowia: służby medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) terapeuci zajęciowi, psychiatrzy oraz inni specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym i fizycznym członków rodzin.
  • pracownikom systemu edukacji: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni oraz inni pracownicy szkół i placówek edukacyjnych, którzy mogą być pierwszymi osobami zauważającymi oznaki przemocy domowej u dzieci.
  • pracownikom organów ścigania i instytucji prawa: Policjanci, prokuratorzy, pracownicy sądowi oraz inni przedstawiciele organów ścigania i instytucji wymiaru sprawiedliwości, którzy mogą być zaangażowani w dochodzenia i procesy sądowe związane z przemocą w rodzinie.

  •          pracownikom organizacji pozarządowych, które specjalizują się w pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie i prowadzeniu grup wsparcia.

 • Nabyte umiejętności:

  Uczestnik szkolenia będzie posiadał wiedzę na temat swoich obowiązków wynikających
  z pracy w grupie diagnostyczno-pomocowej oraz idei pracy w strukturze tychże grup. Ponadto szkolenie wyposaża w wiedzę dotyczącą specyfiki zadań stawianych przedstawicielom instytucji, wchodzących w skład grupy diagnostyczno-pomocowej. Podczas szkolenie uczestnik  nabywa również umiejętność realizowania i prawidłowego dokumentowania procedury ,,Niebieskie Karty”, zostaje zaznajomiony z metodyką działania grupy diagnostyczno-pomocowej – szkolenie przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy interdyscyplinarnej na rzecz środowiska domowego z problemem przemocy.

 • Czas trwania szkolenia:

  5 godz.
  9:00 - 14:00

Harmonogram

Moduł I

Budowanie zespołu – tworzenie warunków pracy dla członków grupy diagnostyczno-pomocowej:
a) komunikowanie się w grupie; b) zasady komunikowania niewerbalnego; c) retoryka – umiejętność mówienia; d) podstawy efektywnej pracy zespołowej; e) trudności w funkcjonowaniu grupy diagnostyczno-pomocowej.
Metodyka działania grupy diagnostyczno-pomocowej:
a) zadania i obowiązki grupy diagnostyczno-pomocowej w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz rozporządzeń; b) diagnoza przemocy domowej – podejście interdyscyplinarne; c) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy domowej – praca z osobą doświadczającą i stosującą przemoc w ramach grupy diagnostyczno-pomocowej; d) dokumentowanie działań podejmowanych wobec środowiska domowego z problemem przemocy; e) podejmowanie działań przez członków grupy diagnostyczno-pomocowej sprzyjających zmianie – organizacja posiedzeń grup z udziałem osoby doświadczającej i stosującej prze-moc.
Istota i rola grup diagnostyczno-pomocowych:
a) prawne aspekty funkcjonowania grup diagnostyczno-pomocowych; b) zarządzanie pracą grupy diagnostyczno-pomocowej; dokumentowanie działań; c) zadania i obowiązki grupy diagnostyczno-pomocowych; d) obowiązek zawiadomienia osoby stosującej przemoc o wszczęciu procedury ,,Niebieskie Karty” po jej nieobecność; e) przepływ informacji między grupą diagnostyczną pomocową a zespołem interdyscyplinar-nym.
Procedura ,,Niebieskie Karty”:
a) wszczęcie procedury – podmioty uprawnione; a) metodyka postępowania grupy diagnostyczno-pomocowej w ramach procedury; omówie-nie formularzy „Niebieska Karta cz. A, B, C oraz D); b) dokumentowanie elementów procedury (protokół odstąpienia, protokół zakończenia, pro-tokół z posiedzenia grupy, plan pomocy, karty monitoringu, itp.); c) przesłanki zakończenia procedury lub odstąpienia od dalszych czynności; d) monitorowanie sytuacji środowisk dotkniętych przemocą domową, a także zagrożonych jej wystąpieniem, w tym również po zakończeniu procedury ,,Niebieskie Karty”; ustalanie zakresu oraz formy monitoringu;
Interwencja kryzysowa jako element pracy grupy diagnostyczno-pomocowej.
Panel dyskusyjny, podsumowanie szkolenia.

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Cena szkolenia
489.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Podobne nadchodzące szkolenia

Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
24 czerwca 2024
Przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i rodziny zastępcze
Przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i rodziny zastępcze
Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
25 czerwca 2024
edycja 2024
edycja 2024
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
25 czerwca 2024