Doręczenia elektroniczne – Obowiązkowe zmiany w procedurze administracyjnej

 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu doręczeń elektronicznych wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych a w szczególności z zakresem obowiązków dostosowania własnych systemów EZD do nowego obowiązku doręczeń elektronicznych. Uczestnicy zapoznają się z nowymi przepisami i ich wpływem na prowadzone postępowania administracyjne, egzekucyjne, podatkowe  i sądowoadministracyjne. Zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji organy administracji publicznej od 10 grudnia 2023r. zobligowane będą do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych w Bazie Adresów Elektronicznych. Takie działania umożliwia doręczanie korespondencji elektronicznie przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego tzw. PURDE.

 • Szkolenie dedykujemy:

  Wszystkim pracownikom sektora finansów publicznych niezależnie od zajmowanego stanowiska służbowego i poziomu umiejętności. Pozyskana wiedza i kompetencje pozwolą urzędnikom sprawnie przejść przez proces zmian załatwiania spraw urzędowych tj. z tradycyjnej formy do elektronicznej.

 • Nabyte umiejętności:

  Uczestnicy uzyskają kompleksowe informacje z zakresu zasad doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) i publicznej usługi hybrydowej (PUE),  wynikających z przepisów prawa. Prowadzący wskaże jak organy administracji publicznej powinny prawidłowo przygotować się do wdrożenia systemu e-doręczeń, kompleksowo omówi sposób prowadzenia postępowań administracyjnych po wejściu w życie ustawy o e-doręczeniach. Dodatkowo zapozna uczestników z zakresem obowiązków i odpowiedzialności operatora wyznaczonego do dostawy korespondencji, składania reklamacji i wnioskowania o odszkodowania w przypadku nienależytego wykonania usługi przez tego operatora.

 • Czas trwania szkolenia:

  5 godz.
  9:00 - 14:00

Harmonogram

Cel i istota ustawy o doręczeniach elektronicznych.
a) akty prawne powiązane z elektronicznym doręczeniem korespondencji; b) harmonogram wdrażania obowiązku stosowania e-doręczeń przez poszczególne podmioty wskazane w ustawie; c) pierwszeństwo korespondencji elektronicznej przed tradycyjną i wyłączenia od tej zasady; d) modelowe ścieżki doręczeń w systemie e-doręczeń (PURDE i PUE oraz tradycyjny); e) system e-usług i podmioty kwalifikowane; f) adres do doręczeń elektronicznych, a adres elektroniczny, czy publiczna usługa hybrydowa (PUH).
Doręczenie elektroniczne.
a) zasady, skutki i sposoby doręczeń; b) standardy doręczeń PURDE; c) alternatywa dla PURDE to KURDE; d) nowe sposoby doręczeń (e-usługi); e) rezygnacje z PURDE (kto może zrezygnować); f) elektroniczny znacznik czasu (kwalifikowany).
Baza adresów elektronicznych, a adresy skrzynek do doręczeń.
a) obowiązkowe, a fakultatywne funkcjonowanie adresu do e-doręczeń; b) Rejestr BAE prowadzony przez Ministra ds. informatyzacji (wnioskowanie).
Rola, funkcje, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności operatora wyznaczonego do dostawy korespondencji.
a) dowód nadania i dowód otrzymania; b) zadania operatora wyznaczonego do doręczeń – Poczta Polska S.A.; c) tajemnica korespondencji; d) odszkodowania za nienależyte wykonanie publicznej usługi PURDE lub PUH; e) reklamacje (przebieg postępowania reklamacyjnego).
Opłaty przy e-doręczeniach.
Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
Zakres obowiązków podmiotów publicznych przygotowujących jednostkę do wdrożenia systemu e-doręczeń.
Integracja systemu EZD (elektroniczny obieg dokumentów) z systemem e-doręczeń.
Termin wykorzystanie skrzynki ePUAP, a podpis zaufany.
Prowadzenie postępowania administracyjnego po wejściu w życie ustawy o e-doręczeniach.
a) pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego; b) zasada pisemności w KPA – po zmianach; c) zasady liczenia terminu załatwienia sprawy; d) skutki doręczeń e-korespondencji; e) wezwanie - po zmianach; f) wszczęcie postępowania w sprawie - po zmianach; g) metryka sprawy – sposób prowadzenia; h) zmiany w sposobie wniesienia postępowania; i) podpisy składane na podaniach - pismach; j) ustalenie skuteczności doręczenia; k) uwierzytelnienie kopii dokumentu; l) zmiany we wznowieniu postępowania; m) zmiany w procedurze wydawania zaświadczeń po zmianach; n) inne zmiany KPA związane z wejściem w życie ustawy o doręczeniach; o) przepisy przejściowe.
Zmiany w Ordynacji Podatkowej.
a) postępowanie podatkowe; b) załatwiane spraw z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie, usług online; c) sposób doręczenia; d) pełnomocnictwa - zmiany.
Zmiany w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
a) wnoszenie pism – nowy art. 65a; b) kwalifikowany podpis elektroniczny.
Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
a) doręczanie pism; b) doręczanie tytułu wykonawczego.

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Nowość Premiera

Cena szkolenia
400.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Podobne nadchodzące szkolenia

edycja 2024
edycja 2024
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
16 lipca 2024
najważniejsze obowiązki, kwestie problemowe
najważniejsze obowiązki, kwestie problemowe
Prowadzący
Beata Fatyga
Data szkolenia
17 lipca 2024
Błędy popełniane w stosowaniu KPA
Błędy popełniane w stosowaniu KPA
Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
18 lipca 2024