Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej tzw. “13”

Prawidłowe naliczenie i jego wypłata
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowych informacji dotyczących właściwego stosowania przepisów związanych z naliczeniem i wypłatom dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”. Prowadząca omówi najczęściej popełniane błędy w naliczaniu „13” za 2023 r., wskaże sposób poprawnego przygotowania i rozliczenia list wypłat dla poszczególnych pracowników. Wartością dodaną uczestnictwa w szkoleniu będzie przedstawienie interpretacji sądów powszechnych, Państwowej Inspekcji Pracy, Regionalnych Izb Obrachunkowych.

 • Szkolenie dedykujemy:

  Szkolenie dedykowane jest dla pracowników działów kadrowo – płacowych jednostek budżetowych, które posiadają już podstawową wiedzę w zakresie przedmiotu szkolenia i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac, oraz wszystkim osobom chcącym poszerzyć wiedzę z zakresu naliczenia i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 • Nabyte umiejętności:

  Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki. Po odbytym szkoleniu uzyskają liczne materiały szkoleniowe oraz przykłady przygotowania odpowiednich obliczeń.

 • Czas trwania szkolenia:

  4 godz.
  9:00 - 13:00

Harmonogram

Akty prawne
podstawą do obowiązku naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz wskazanie innych podstaw prawnych bezpośrednio powiązanych z tą ustawą.
Osoby uprawnione do wypłaty „13”-dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Okres uprawniający do naliczenia i wypłaty „13”-dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Kiedy pracownik nabywa prawo do wypłaty „trzynastki” ?a kiedy je traci ?- ogólne informacje dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Składniki, które powinny być włączone oraz wyłączone z podstawy naliczenia „13”:
• wynagrodzenie zasadnicze • wynagrodzenie za godziny; ponadwymiarowe, doraźnych zastępstw, nadgodziny • jednorazowy dodatek uzupełniający • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy • wynagrodzenie za czas choroby • pozostałe składniki wynagrodzenia • uwzględnianie dodatków specjalnych • naliczanie kwot pomniejszających podstawę w przypadku nieobecności pracownika
Wypłata „13” mimo nieprzepracowania sześciu miesięcy
Dokonywanie potrąceń z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
• potrącenia alimentacyjne • potrącenia nie alimentacyjne
Skutki rozwiązania stosunku pracy z powodu: przejście na emeryturę, przeniesienie, likwidacja jednostki;
Trzynastka po zmarłym pracowniku
Przesłanki stanowiące o utracie prawa do wynagrodzenia rocznego (nieobecność, kara dyscyplinarna, wypowiedzenie z winy pracownika)
Problematyczne składniki
(wliczać? czy nie wliczać? przy określaniu podstawy do trzynastki) - przykłady i orzecznictwo dotyczące składników wynagrodzenia sprawiających największe problemy przy zaliczaniu ich do podstawy wyliczenia „13”
Jak rozliczyć dodatkowe wynagrodzenie roczne z US i ZUS?
Omówienie zasad opodatkowania oraz rozliczenia z ZUS (raporty, kody)
Rozliczenie i ewidencja księgowa „13” w księgach rachunkowych
Terminy wypłaty trzynastki – czy można je dowolnie regulować?
Sposoby wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Kazusy
Przytoczenie wielu innych przykładów wziętych z życia, które pozwolą nam wstępnie ocenić wiele sytuacji występujących w naszej pracy
Orzecznictwo - zbiór interpretacji i orzecznictwa dla zainteresowanych

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Nowość

Cena szkolenia
499.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Podobne nadchodzące szkolenia

uchwała – decyzja – odpłatność – potrącenia – windykacja
uchwała – decyzja – odpłatność – potrącenia – windykacja
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
25 kwietnia 2024