KPA w sprawach pomocy społecznej

Błędy popełniane w stosowaniu KPA
Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
18 lipca 2024
Kategoria kursu
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest: omówienie błędów proceduralnych, wykazywanych w wyrokach przez sądy administracyjne w stosowaniu kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach pomocy społecznej.

 • Szkolenie dedykujemy:

  Szkolenie dedykuję w szczególności: Dyrektorom/Kierownikom jednostek oraz pracownikom odpowiedzialnym za prowadzenie spraw, gdzie stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Czas trwania szkolenia:

  4 godz.
  9:00-13:00

O prowadzącym:

dr Agnieszka Gazda
dr Agnieszka Gazda
Doktor nauk prawnych

dr Agnieszka Gazda – doktor nauk prawnych. Wieloletni praktyk prawa pomocy społecznej. Pracownik dydaktyczny w UMCS w Lublinie w latach 2016-2018. Aktualnie wykładowca WSPIA – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Autorka publikacji poświęconych problematyce szeroko rozumianego prawa w pomocy społecznej. Specjalizuje się w: prawie pomocy społecznej, postępowaniu administracyjnym, ochronie danych osobowych, zamówieniach publicznych, kontroli zarządczej, prawie pracy, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prowadzi szkolenia prawne, udziela konsultacji prawnych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz szkół. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według PN ISO/IEC 27001:2017.

Harmonogram

Moduł I - Postępowanie administracyjne przed organem I instancji:

Wybrane zasady ogólne postępowania administracyjnego i skutki ich naruszeń.
Sposób wniesienia i treść podania, braki formalne podania.
Właściwości miejscowa i rzeczowa, kiedy spór kompetencyjny?
Wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu, wezwanie do uzupełnienia wniosku.
Właściwość organu, wyłączenie organu i wyłączenie pracownika organu, jakie to ma znaczenie?
Kiedy i czy możemy żądać opinii biegłego np. w sprawach usług opiekuńczych?
Strona w postępowaniu administracyjnym. Pełnomocnik strony.
Pełnomocnik do doręczeń.
Osoby przebywające za granicą (stosowanie KPA i Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne).
Następstwa bezczynności oraz przewlekłości dla organu oraz dla pracownika odpowiedzialnego za zwłokę. Pojęcia bezczynności i przewlekłości, ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości, procedura rozpoznania ponaglenia, obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 KPA.
Metryka sprawy w postępowaniu administracyjnym.
Przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania z urzędu, na wniosek strony w pomocy społecznej. Forma zawieszenia postępowania.
Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawach pomocy społecznej.
Obowiązek wskazania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony, przedkładanie dodatkowych dowodów.
Kiedy rygor natychmiastowej wykonalności w sprawach pomocy społecznej?

Moduł II - Wznowienie postępowania, uchylenie, nieważność decyzji.

Przesłanki wznowienia postępowania
Inicjatywa wszczęcia postępowania.
Tryb i termin wniesienia podania o wznowienie postępowania.
Forma wszczęcia oraz odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia.
Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji.
Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej w sprawach pomocy społecznej.

Moduł III - Przesłanki i tryb wydawania zaświadczeń.

Wydaje zaświadczenia na żądanie.
Obowiązek informacyjny w sprawie wydania zaświadczenia.
Brak danych w rejestrach a obowiązek wydania zaświadcznia.
Odmowa wydania zaświadczenia.

Moduł IV - Rozpatrywanie skarg w trybie przepisów KPA.

Co decyduje o zakwalifikowaniu pisma jako skarga?
Ochrona danych osobowych a skarga.
Termin rozstrzygnięcia skargi.
Elementy zawiadomienia o załatwieniu skargi.
Czynności przy ponowionej bezzasadnej skargi.

Moduł V - Naruszenia przepisów prawa materialnego i przepisów KPA w decyzjach SKO i wyrokach WSA/NSA – omawiane w trakcie zagadnień 1 – 4.

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Cena szkolenia
400.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Rezerwuj wydarzenie

Liczba uczestników
Available Bilety: 100
Bilety Liczba uczestników zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

Podobne nadchodzące szkolenia

Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
24 czerwca 2024
Przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i rodziny zastępcze
Przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i rodziny zastępcze
Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
25 czerwca 2024
edycja 2024
edycja 2024
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
25 czerwca 2024