ABC gospodarki odpadami

najważniejsze obowiązki, kwestie problemowe
Prowadzący
Beata Fatyga
Data szkolenia
17 lipca 2024
Kategoria kursu
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości i wiedzy uczestników na temat regulacji prawnych oraz praktycznych aspektów zarządzania odpadami. Szkolenie ma na celu omówienie kluczowych obowiązków i odpowiedzialności związanych z gospodarką odpadami oraz aktualnych wymogów prawnych, które muszą spełniać różne podmioty zaangażowane w proces zarządzania odpadami.

 • Szkolenie dedykujemy:

  Odbiorcami szkolenia są osoby i podmioty związane z gospodarką odpadami, w tym:

  • Posiadacze odpadów,
  • Wytwórcy odpadów,
  • Podmioty zbierające, przetwarzające, odbierające i transportujące odpady,
  • Pośrednicy i sprzedawcy odpadów,
  • Osoby odpowiedzialne za ewidencję odpadów i sprawozdawczość,
  • Osoby zarządzające PSZOK-ami oraz inne podmioty wymagające zezwoleń i wpisów w rejestrze BDO.
 • Nabyte umiejętności:

  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą zdolni do:

  1. Rozpoznawania ról i odpowiedzialności różnych podmiotów zaangażowanych w gospodarkę odpadami, w tym zrozumienia procesów przekazywania i odpowiedzialności za odpady.
  2. Klasyfikowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenia odpowiedniej ewidencji, w tym rozumienia konsekwencji nieprawidłowego klasyfikowania odpadów.
  3. Zrozumienia wymagań prawnych, w tym posiadania odpowiednich pozwoleń i zezwoleń na działalność związaną z gospodarką odpadami.
  4. Nawigowania w systemie BDO, w tym w zakresie wpisów i aktualizacji wpisów dotyczących działalności regulowanej.
  5. Stosowania nowych przepisów, jak np. ustawa wdrażająca system kaucyjny, w tym zrozumienia obowiązków jednostek handlowych i ewidencji związanej z systemem kaucyjnym.

  Szkolenie to zapewni uczestnikom kompleksową wiedzę i praktyczne narzędzia niezbędne do skutecznego i zgodnego z prawem zarządzania odpadami.

 • Czas trwania szkolenia:

  4 godz.
  9:00 - 13:00

O prowadzącym:

Beata Fatyga
Beata Fatyga

Doświadczony trener, ekspert z zakresu gospodarki odpadami, pracownik Oddziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku ekonomia oraz studia podyplomowe w zakresie administracji samorządowej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się ochroną środowiska, w szczególności gospodarką odpadami. Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych, kontroluje podmioty, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, uczestniczy w weryfikacji sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi, a także sprawdza wnioski o wpis do rejestru BDO.

Brała udział w przygotowywaniu testów stwierdzających kwalifikacje na kierownika składowiska odpadów oraz spalarni odpadów. Podejmuje inicjatywy i przygotowuje propozycje zmian przepisów prawa dotyczących odpadów. Posiada szeroką wiedzę oraz umiejętności praktyczne, prowadząc od wielu lat szkolenia z zakresu gospodarki odpadami na terenie całego kraju, zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów gmin.

Harmonogram

Moduł I

Gospodarka odpadami i podmioty gospodarujące odpadami:
• posiadacz odpadów, wytwórca, zbierający, przetwarzający, odbierający, transportujący, pośrednik oraz sprzedawca, • gospodarowanie a gospodarka odpadami • odpowiedzialność podmiotów oraz ich obowiązki dot. odpadów, • odpowiedzialność za odpady oraz przeniesienie odpowiedzialności, • formy przekazywania odpadów, • przekazywanie odpadów osobom fizycznym, • wykorzystywanie odpadów na potrzeby własne.
Klasyfikacja i ewidencja odpadów oraz obowiązki sprawozdawcze:
• zasady klasyfikacji odpadów, klasyfikowanie odpadów komunalnych i tzw. przemysłowych, • nieprawidłowe klasyfikowanie odpadów, przykłady, konsekwencje, problem z zagospodarowaniem. • podmioty zobligowane do prowadzenia ewidencji, dodatkowa ewidencja by móc rzetelnie wypełnić sprawozdania • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji, • ewidencja uproszczona, • sprawozdawczość odpadowa - kwestie problemy
Wymóg posiadania decyzji dot. gospodarki odpadami - ogólne informacje
• pozwolenie na wytwarzanie odpadów, • zezwolenie na zbieranie odpadów, • zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
Wymóg poosiadania wpisu w BDO i jego aktualizacja:
• podmioty zobligowane do wpisu w rejestrze będącym częścią BDO, • wpis i aktualizacja wpisu, • wpis do BDO w zakresie działalności regulowanej dot. odbioru odpadów komunalnych, • wpis gminy samodzielnie prowadzącej PSZOK-w jakim celu, • przekazywanie odpadów za pomocą BDO.
Ustawa wdrażająca system kaucyjny -przedstawienie najważniejszych zapisów:
• system kaucyjny i opakowania nim objęte, • podmiot reprezentujący, • użytkownik końcowy, • obowiązki prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których użytkownikom końcowym są oferowane produkty będące napojami w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym, • ewidencja i sprawozdawczość.

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Rezerwuj wydarzenie

Liczba uczestników
Available Bilety: 100
Bilety Liczba uczestników zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

Podobne nadchodzące szkolenia

Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
24 czerwca 2024
Przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i rodziny zastępcze
Przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i rodziny zastępcze
Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
25 czerwca 2024
edycja 2024
edycja 2024
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
25 czerwca 2024