Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2022 roku: Liczba uczestników


400,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2022 roku