Zmiany w świadczeniach rodzinnych

obowiązujące i wchodzące w życie w 2023r
GOTOWE NAGRANIE

349,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2023 r.,  które istotnie wpływają na realizację zadań w jednostkach. Wskazanie podstaw prawnych, a także zastosowanie ich w praktyce czyli jak się przygotować do sprawnej pracy na tle nowości, które już obowiązują i w krótce będą obowiązywać. Jak sprawnie poradzić sobie ze zmianą decyzji, jak przygotować się na nadchodzący maraton, który nas nie ominie. Przypomnienie przepisów oraz aktualizacja wiedzy związanej z prowadzeniem postępowania w sprawie świadczeń opiekuńczy w świetle nowych zmian. Co istotnego zmieniło się w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” ?. Jakie zmiany czekają nas w KPA ? Co kryje się w ustawie o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Szkolenie dedykujemy:

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim pracownikom bezpośrednio realizującym zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy „za życiem”. Zapraszamy osoby nadzorujące wykonywanie zadania tj. kierowników jednostek, którzy zostali upoważnieni do realizacji tego zadania.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy szkolenia „rozwieją” swoje wątpliwości w zakresie bezpośrednich czynności związanych z zakończeniem oraz zmianą decyzji przyznających świadczenia uzależnione od niepełnosprawności. Rozważymy wspólnie zakres zmian ustawy, wskażemy daty od kiedy dane umocowanie prawne będzie obowiązywać i jakie niezbędne działania musimy podjąć.  Omówimy terminy przyznania świadczenia, okres jego wypłaty oraz zakres wymogów formalnych przewidzianych przez ustawodawcę.

Agenda:

Moduł I – Nowości w ustawie o świadczeniach rodzinnych w 2023 roku

Temat 1 – Co powinniśmy wiedzieć o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych?

Temat 2 – Nowa pozycja w katalogu dochodów uzyskanych/utraconych od kiedy to liczyć?

Temat 3 – Do kiedy stan zagrożenia epidemicznego? COVID -19 i 60 dni?

 Temat 4 – Do kiedy możemy przedłużyć prawo do świadczeń z art. 15 h?

Temat 5 – Kiedy zakończyć wypłatę świadczeń z COVID-19?

Temat 6 – Prawomocność orzeczeń o niepełnosprawności czy to istotna informacja?

Temat 7 – Nowe daty ważności orzeczeń o niepełnosprawności – wskazanie dat końcowych przez OPS?

Temat 8 – Decyzje zmieniające ważność prawa do świadczeń, kiedy i jak?

Temat 9 – Jak przygotować się na wakacyjny maraton? SCHEMAT DZIAŁANIA.

Temat 10 – Negatywne przesłanki świadczeń opiekuńczych.

Temat 11 – Zasiłek dla opiekuna czy tam też coś się zmienia?

Temat 12 – Od kiedy i do kiedy przysługują świadczenia opiekuńcze w świetle nowych regulacji w przypadku śmierci osoby nad którą sprawowana jest opieka?

Temat 13 – Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń, jak opłacać składki?

Temat 14 – Zatrudnienie lub świadczenia emerytalne nie wykluczają świadczenia opiekuńczego – jest wyjątek?

Temat 15 – Od kiedy zasiłek dla bezrobotnych po śmierci osoby wymagającej opieki?

Temat 16 – Zbieg prawa do świadczeń? nowy wyjątek od zasady?

Temat 17 – Świadczenie rodzicielskie – Co tam nowego się pojawia?

Temat 18 – Co nowego nas jeszcze będzie czekać w najbliższej przyszłości?

MODUŁ II – Kilka słów o bardzo istotnych zmianach w świadczeniu „za życiem”.

Temat 1 – Kryteria uzyskania prawa do świadczenia.

Temat 2 – Nowy wniosek? Od kiedy?

MODUŁ III – Likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, czy to rewolucja w KPA?

Temat 1 – Prawomocność i ostateczność decyzji administracyjnych.

Temat 2 – Od kiedy zmiany w pouczeniach strony?

Prowadzący: Dawid Cisło

Czas trwania: 2 godz. 55min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

  • 7-dniowy dostęp do nagrania;
  • Certyfikat uczestnictwa;
  • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF;
  • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.