Zasady rachunkowości organizacji pozarządowych: Liczba uczestników


500,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zasady rachunkowości organizacji pozarządowych