Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach OPS


399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Szkolenie dedykujemy:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się problematyką ZFŚS, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem oraz do osób rozpoczynających bądź chcących rozpocząć pracę związaną z zagadnieniami związanymi z ZFŚS.

Nabyte umiejętności:

Szkolenie nie tylko odświeży posiadaną przez Ciebie wiedzę, ale także pomoże Ci przy prawidłowym ustaleniu odpisu na ZFŚS w 2023 r. Zagadnienia poruszane na szkoleniu przyczynić się także mogą do łatwiejszego i szybszego radzenia sobie z koniecznymi zmianami w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zbierze potrzebne Ci do pracy przepisy i orzecznictwa w jeden skrypt. W materiałach szkoleniowych znajdziesz nie tylko autorski skrypt, ale także wzory regulaminu ZFŚS oraz dokumentów i zestawień w tym zakresie.

Załączniku do materiałów szkoleniowych:

  1. Wzór zarządzenia kierownika jednostki,
  2. Wzór Regulaminu ZFŚS wraz ze wszystkimi załącznikami,
  3. Wzór tabeli do wyliczenia wysokości odpisu– arkusz exel
  4. Wzór informacja RODO.
  5. Wzór upoważnienia do danych wrażliwych dla pracownika

Program szkolenia:

Temat 1 – Podstawy prawne tworzenia i istota funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz podstawowe zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w świetle obowiązujących przepisów.

Temat 2 – Wyliczenie wysokość odpisu na ZFŚS obowiązująca w roku 2023,

a) podstawy wymiaru dokonania odpisów podstawowych i uznaniowych ZFŚS w 2023 roku,

b) wysokość odpisów obowiązująca w 2023 roku,

c) ustalanie i wyliczenie przeciętnej liczby zatrudnionych za pomocą metod statystycznych,

d) ustalenie wysokości odpisu na ZFŚS w 2023 roku.

Temat 3 – Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych krok po kroku.

a) Rozdział I. – omówienie podstaw prawnych stanowiących podstawę opracowania regulaminu funduszu,

b) Rozdział II. – omówienie zasad tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

c) Rozdział III. – omówienie przeznaczenia i wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

d) Rozdział IV. – osoby uprawnione do funduszu, kryteria socjalne, dokumentacja w zakresie badania sytuacji socjalnej, Komisja Socjalna, rodzaje przyznawania świadczeń, podstawowe błędy popełniane przy ustalaniu sytuacji materialnej wnioskodawcy, podstawowe błędy podczas ustalania osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS, zabronione wydatki ze środków ZFŚS,

e) Rozdział V. – przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

f) Rozdział VI. – postanowienia końcowe,

g) Omówienie załączników do regulaminu.

Temat 4 – Świadczenia z ZFŚS a obowiązki podatkowo – składkowe.

Temat 5 – Schematy księgowe dotyczące podstawowych operacji gospodarczych w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Prowadząca: Magdalena Łapaj

Czas trwania: 2 godz. 30 min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

  • 7-dniowy dostęp do nagrania;
  • Certyfikat uczestnictwa;
  • Autorskie materiały szkoleniowe;
  • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.