Wstępne rozpoznawanie objawów zażywania substancji psychoaktywnych: Liczba uczestników


1200,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Wstępne rozpoznawanie objawów zażywania substancji psychoaktywnych